ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποψη: Νέες δοκιμασίες για την παγκόσμια οικονομία

Αποψη: Νέες δοκιμασίες για την παγκόσμια οικονομία

Κ​​ατά τους πρόσφατους μήνες, αυξήθηκαν οι ανησυχίες σχετικά με τη συνεχιζόμενη αδυναμία της παγκόσμιας οικονομίας να ανακάμψει στον απόηχο της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης. Στις ανεπτυγμένες χώρες, η προσπάθεια απομόχλευσης κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και νοικοκυριών αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη, η οποία μερικώς μόνο αντισταθμίζεται από την αργή πρόοδο των διαρθρωτικών αλλαγών.

Οι αναδυόμενες οικονομίες δοκιμάζονται από την αναταραχή στις αγορές εμπορευμάτων και πετρελαίου, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να αναμορφώσουν το αναπτυξιακό τους πρότυπο για να επιτύχουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ κατανάλωσης και καθαρών εξαγωγών. Σε αυτό το πλαίσιο, κάποιοι αναλυτές ανησυχούν ότι οι φορείς άσκησης νομισματικών και δημοσιονομικών πολιτικών έχουν ήδη εξαντλήσει όλα τα βασικά όπλα τους και δεν υπάρχουν πολλά ακόμα που μπορούν να κάνουν για να στηρίξουν την ανάπτυξη σε περίπτωση νέας επιδείνωσης. Η εικόνα επιβαρύνεται περαιτέρω από την αβεβαιότητα που προκαλεί το Brexit, τις γεωπολιτικές εντάσεις και τη συνεχιζόμενη μεταναστευτική κρίση. Ως αποτέλεσμα, πολλοί διεθνείς οίκοι και οργανισμοί αναθεώρησαν επί τα χείρω τις προβλέψεις τους για το 2016, με αργή βελτίωση να προβλέπεται για το 2017. Οι ανησυχίες έτσι γενικεύονται στο κατά πόσον η παγκόσμια οικονομία μπορεί να επιτύχει διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα έτη, ιδίως όταν σημαντικοί δομικοί παράγοντες θα αρχίσουν να επιδρούν (κλιματική αλλαγή, γήρανση του πληθυσμού, εξάντληση φυσικών πόρων).

Υστερα από μια ιστορική επισκόπηση του οικονομικού μοντέλου της Κίνας, εξετάζουμε τις προκλήσεις που οι κινεζικές αρχές έχουν να αντιμετωπίσουν στην προσπάθειά τους να μεταρρυθμίσουν το τρέχον πρότυπο ανάπτυξης που βασίζεται στις εξαγωγές, ώστε να έχει μεγαλύτερη συμμετοχή της εγχώριας ζήτησης. Ταυτόχρονα, πρέπει να διορθώσουν τις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές ανισορροπίες, να αποτρέψουν μια ανώμαλη προσγείωση της ανάπτυξης και να ολοκληρώσουν την ημιτελή μετάβαση της κινεζικής οικονομίας σε μια οικονομία της αγοράς. Η βαθμονόμηση των σεναρίων για την εξέλιξη της ανάπτυξης δείχνει επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας το 2016 και το 2017, αν και το ενδεχόμενο κατάρρευσης δεν φαίνεται πολύ πιθανό. Η πιθανολογούμενη επιβράδυνση θα έχει δευτερογενείς επιδράσεις στην παγκόσμια οικονομία. Το άρθρο περιγράφει τα κανάλια μετάδοσης και συνιστά προσοχή στους επενδυτές.

* Οι κ.κ. Τάσος Αναστασάτος, Ιωάννης Γκιώνης, Ολγα Κοσμά και Γαλάτεια Φωκά είναι οικονομολόγοι της Eurobank. To κείμενο είναι περίληψη άρθρου με τίτλο «Βασικά θέματα της παγκόσμιας οικονομίας και άμεσες και μεσομακροπρόθεσμες επιπτώσεις τους» που δημοσιεύθηκε στην «Επιθεώρηση Οικονομία και Αγορές», η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank, με την επιμέλεια του αναπληρωτή επικεφαλής οικονομολόγου δρος Τάσου Αναστασάτου.