ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργεί η μείωση των κινεζικών επιτοκίων

Αργεί η μείωση των κινεζικών επιτοκίων

Η Τράπεζα  της Κίνας (PBOC) έχει τα περιθώρια να μειώσει τα επιτόκια ώστε να ενισχύσει την οικονομία της. Ωστόσο, καλά πληροφορημένες πηγές επισημαίνουν πως οι ενδείξεις για συσσώρευση ρευστού από τις επιχειρήσεις και τις τράπεζες έχουν επαναφέρει ισχυρότερη την άποψη των αξιωματούχων της κεντρικής τράπεζας πως δεν υπάρχει κάποιο σημαντικό όφελος στο να χαλαρώσουν περαιτέρω τη νομισματική πολιτική. Επιπροσθέτως, η απροθυμία τους αυτή έχει επηρεαστεί και από την εμπειρία της Ιαπωνίας, καθώς και της Ευρωζώνης. Ανεξαρτήτως του ότι εκεί εφαρμόστηκαν συγκριτικά πολύ επιθετικότερες πολιτικές μείωσης του κόστους δανεισμού, συμπεριλαμβανομένων των αρνητικών επιτοκίων, δεν παύει να καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες να ενισχυθούν οι οικονομίες τους. Οπότε, τα στελέχη της κεντρικής τράπεζας δεν διαβλέπουν την ανάγκη να μειώσουν τα επιτόκια ή τα διαθέσιμα που υποχρεώνονται οι τράπεζες να διατηρούν στην κεντρική τράπεζα (RRR), εκτός εάν η οικονομική ανάπτυξη στην Κίνα διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να υποχωρήσει κάτω του 6,5%. Οι προαναφερθείσες καλά πληροφορημένες πηγές συμμετέχουν σε εσωτερικές συζητήσεις σχετικά με επιλογές πολιτικής και παρέχουν συναφείς συμβουλές, αλλά δεν εμπλέκονται στη διαδικασία της τελικής λήψης αποφάσεων.

Το Πεκίνο έχει ήδη αυξήσει τις δημόσιες δαπάνες το τρέχον έτος, ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη της οικονομίας. Εντούτοις, η άποψη η οποία θέλει τους αξιωματούχους της Τράπεζας της Κίνας να βλέπουν περιορισμένα ευεργετήματα από τη μείωση των επιτοκίων ή των τραπεζικών διαθεσίμων ίσως αποκαρδιώσει τους επενδυτές, που προσβλέπουν σε νομισματική χαλάρωση στο άμεσο μέλλον. Επιπροσθέτως, είναι πιθανό να απογοητεύσει και τις δημόσιες επιχειρήσεις και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, πολλές εκ των οποίων επωμίζονται βαρύτατα χρέη. Από την πλευρά τους και οι ιδιωτικές εταιρείες δεν προτίθενται να επενδύσουν αυτή τη στιγμή εξαιτίας της περιρρέουσας αβεβαιότητας, οπότε το φθηνότερο χρήμα δεν θα λειτουργήσει γι’ αυτές ευνοϊκά. «Η κεντρική τράπεζα δεν είναι προετοιμασμένη να μειώσει τα RRR ή το κόστος δανεισμού», αναφέρει έγκυρη πηγή, η οποία γνωρίζει τον τρόπο σκέψης της PBOC. «Η αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής περιορίζεται και θα πρέπει να βασιστούμε στη δημοσιονομική πολιτική».

Ακόμα και με τα επίσημα επιτόκια στα χαμηλά επίπεδα ρεκόρ του 4,35%, τα οικονομικά δεδομένα δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις καταθέτουν τα κεφάλαιά τους στις κινεζικές τράπεζες και δεν τα επενδύουν σε μελλοντικά έργα. Ο τρέχων κύκλος νομισματικής χαλάρωσης ξεκίνησε όταν η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας μείωσε τα επιτόκια τον Νοέμβριο του 2014. Στη συνέχεια τα περιέκοψε άλλες πέντε φορές, όπως και τα διαθέσιμα των τραπεζών πάλι πέντε φορές. Αυτό άφησε ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα να κατακλύζεται από ρευστό και με τα επιτόκια χαμηλά για τους δανειολήπτες. Ωστόσο, οι δεδομένες συνθήκες δεν είχαν ως αποτέλεσμα να διοχετευθεί ρευστό σε εκείνα τα πεδία της οικονομίας, όπου χρειάζεται περισσότερο. Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί ερωτήματα για ενδεχόμενη «παγίδα ρευστότητας». Τον Ιούλιο τα στεγαστικά δάνεια αντιστοιχούσαν σχεδόν στο 90% των νέων δανείων, ενώ η ζήτηση εκ μέρους των εταιρειών για χορηγήσεις μειώθηκε, όπως φανερώνουν τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κίνας. Βέβαια, η μείωση των επιτοκίων αποτελεί προφανές κίνητρο για τις εταιρείες, οι οποίες θέλουν να δανειστούν και να επενδύσουν. Εντούτοις, τέλος, πολλές ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες αντιστοιχούν στο 60% των συνολικών επενδύσεων της χώρας, είτε δείχνουν απρόθυμες να επενδύσουν είτε αδυνατούν να λάβουν δάνεια, όταν η οικονομική ανάπτυξη είναι αβέβαιη.