ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φιλικότερο επιχειρηματικό πλαίσιο στις ΗΠΑ

12s1wes1-thumb-large

Η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να θεσπίσει εξαιρέσεις στην αυστηρή νομοθεσία κατά των συμφωνιών που συνάπτουν αμερικανικές επιχειρήσεις με επιχειρήσεις άλλων χωρών και τις χρησιμοποιούν για να φοροδιαφεύγουν. Τα σχέδια της αμερικανικής κυβέρνησης αποκάλυψε στους Financial Times ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Τζακ Λιου – τροποποιεί τη σχετική νομοθεσία ώστε να επιτρέπονται τα εσωτερικά δάνεια μεταξύ θυγατρικών των αμερικανικών επιχειρήσεων. Εχουν προηγηθεί διαμαρτυρίες πολλών αμερικανικών επιχειρήσεων κατά του σχετικού νομοσχεδίου που παρουσιάστηκε τον Απρίλιο, καθώς θεωρούν ότι θίγονται επιχειρήσεις που δεν έχουν καμία σχέση με τακτικές φοροαποφυγής. Οπως υποστήριξαν, αρχικά η νομοθεσία ήταν υπερβολικά αυστηρή και έπληττε καίρια τη δυνατότητά τους να διαχειριστούν τα οικονομικά τους, καθώς «μπορούσε να περιορίσει συνήθεις επιχειρηματικές πρακτικές». Σύμφωνα με τον κ. Λιου, η κυβέρνηση «εξέτασε τις αντιδράσεις των επιχειρήσεων και αποφάσισε να αντιμετωπίσει το θέμα, επικεντρώνοντας την πολιτική της στις επιθετικές τακτικές φοροαποφυγής και παρέχοντας κάποιες περιορισμένες εξαιρέσεις». Σημειωτέον ότι η νομοθεσία απέτρεψε την εξαγορά της ελβετικής Allergana από την αμερικανική Pfizer.

Στόχος της αμερικανικής κυβέρνησης ήταν να καταστήσει λιγότερο επικερδή την τακτική της χορήγησης δανείων από θυγατρικές προς τη μητρική στις ΗΠΑ. Ο λόγος είναι ότι έδινε στις αμερικανικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εκμεταλλεύονται τη νομοθεσία, βάσει της οποίας οι τόκοι εκπίπτουν από τη φορολογία τους.

Μέλος ομάδας πίεσης επιχειρηματικών συμφερόντων δήλωσε στους FT ότι ορισμένες επιχειρήσεις ανησυχούσαν πως οι θυγατρικές τους σε αναδυόμενες αγορές θα αναγκάζονταν να προσφύγουν στον δανεισμό των τοπικών τραπεζών, καθώς δεν θα είχαν πλέον πρόσβαση στον εσωτερικό δανεισμό μεταξύ επιχειρήσεων του ίδιου ομίλου.