ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δυσκολότερα τα δάνεια από τις τράπεζες

19s26dthn

Οι τράπεζες της Ευρωζώνης θα δυσκολέψουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών στον δανεισμό, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος τριμήνου, για πρώτη φορά έπειτα από δύο και πλέον χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι εμπορικές τράπεζες μεταθέτουν την ευθύνη για την αρνητική εξέλιξη στη χαλαρή νομισματική πολιτική που ασκεί η ΕΚΤ και ιδιαίτερα στα αρνητικά επιτόκια δανεισμού, αλλά και στην απροθυμία για ανάληψη ρίσκου. Πρόκειται για αρνητική εξέλιξη, που θα μπορούσε να αποτελεί προάγγελο επιβράδυνσης της οικονομίας τους επόμενους μήνες.

Οι τράπεζες της Ευρωζώνης είχαν διατηρήσει αμετάβλητους τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, ωστόσο κάποιες από αυτές προβλέπουν σκλήρυνση των όρων στη διάρκεια του τετάρτου τριμήνου, σύμφωνα με τριμηνιαία έρευνα της ΕΚΤ για τις συνθήκες δανεισμού στην Ευρωζώνη. Οι ελληνικές τράπεζες είχαν απαιτήσει αυστηρότερους όρους για χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά (στεγαστικά δάνεια) το διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, ωστόσο δεν προβλέπουν περαιτέρω σκλήρυνση των όρων έως τα τέλη του έτους. Οι συνθήκες για χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις είχαν γίνει ευνοϊκότερες στη διάρκεια του τρίτου τριμήνου στη Γερμανία, ενώ είχαν παραμείνει αμετάβλητες σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ολλανδία. Σε Γαλλία και σε Ισπανία είχαν γίνει πιο ευνοϊκοί οι όροι για τη χορήγηση στεγαστικών δανείων, ενώ είχαν παραμείνει αμετάβλητοι σε Ιταλία και σε Ολλανδία. Αντιθέτως, οι όροι για τη σύναψη στεγαστικού δανείου είχαν γίνει πιο αυστηροί στη Γερμανία.

Η απροθυμία για ανάληψη ρίσκου ήταν ο πρώτος λόγος που επικαλέστηκαν οι 141 τράπεζες της Ευρωζώνης που συμμετέχουν στην έρευνα της ΕΚΤ, όταν αποφάσιζαν το προηγούμενο τρίμηνο σε ποιες επιχειρήσεις θα χορηγήσουν δάνειο και σε ποιες όχι. Δεύτερος σημαντικότερος λόγος που επικαλούνται οι εμπορικές τράπεζες για να δικαιολογήσουν την επιδείνωση των πιστωτικών συνθηκών είναι τα αρνητικά επιτόκια που έχει επιβάλει η ΕΚΤ για τις καταθέσεις τραπεζών στην ίδια την κεντρική τράπεζα. Σύμφωνα με τους περισσότερους τραπεζίτες, τα αρνητικά επιτόκια δανεισμού αποτέλεσαν εμπόδιο για τη χορήγηση δανείων τους προηγούμενους έξι μήνες και περιόρισαν το περιθώριο κέρδους τους.

Ορισμένοι τραπεζίτες υποστήριξαν ότι τα αρνητικά επιτόκια δανεισμού τούς οδήγησαν να αυξήσουν το κόστος δανεισμού για επιχειρήσεις. Η ΕΚΤ, χαλαρώνοντας τη νομισματική της πολιτική, ιδίως από το φθινόπωρο του 2013, με την επιβολή αρνητικών επιτοκίων δανεισμού για τράπεζες και με το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης από τον Μάρτιο του 2015, έχει πετύχει να μετατρέψει την πιστωτική συρρίκνωση σε πιστωτική επέκταση στις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης. Μάλιστα, η ΕΚΤ χορηγεί ειδικά δάνεια στις τράπεζες (TLTRO II), μέσω των οποίων ουσιαστικά τις πληρώνει ώστε να δανείζουν σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, είχε υπάρξει αυξημένη ζήτηση για χορήγηση δανείων, ωστόσο η ζήτηση ήταν μικρότερη από το αναμενόμενο από την πλευρά των επιχειρήσεων. Μάλιστα, είχε σημειωθεί περιορισμός της ζήτησης σε Ιταλία και Ισπανία. Σύμφωνα με την ΕΚΤ, ο βασικότερος λόγος που ενίσχυσε τη ζήτηση προς επιχειρήσεις ήταν το γενικά χαμηλό επίπεδο των επιτοκίων δανεισμού και η ανάγκη κεφαλαίων για πραγματοποίηση εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Οι τραπεζίτες αναμένουν αύξηση της ζήτησης για χορήγηση δανείων το τέταρτο τρίμηνο του 2016. Σύμφωνα με την ΕΚΤ, η επιβολή αρνητικών επιτοκίων δανεισμού για τις καταθέσεις τραπεζών αποτελεί βασικό παράγοντα για την τόνωση της ζήτησης και την αύξηση του όγκου χορηγούμενων δανείων, ενώ είχε αρνητική επίπτωση στο περιθώριο κέρδους των τραπεζών από τα χορηγούμενα δάνεια και μείωσε το καθαρό κέρδος τους από τα επιτόκια δανεισμού.