Προτελευταία η Ελλάδα στην απασχόληση νέων

Προτελευταία η Ελλάδα στην απασχόληση νέων

1' 24" χρόνος ανάγνωσης

Η ενεργότερη συμμετοχή των νέων στην αγορά εργασίας θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να αυξήσει το ΑΕΠ των χωρών του ΟΟΣΑ κατά 1 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με έκθεση της PwC. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 34η θέση από τις 35 χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ με βάση τη μελέτη.

Ελβετία, Γερμανία και Αυστρία καταλαμβάνουν πάλι τις τρεις πρώτες θέσεις του δείκτη νέων εργαζομένων της PwC, ο οποίος συγκρίνει την επίδραση στην αγορά εργασίας και τη συμμετοχή στην εκπαίδευση των ατόμων 15-24 ετών σε χώρες του ΟΟΣΑ, από το 2006 έως και το 2015. Σύμφωνα με τη νέα ανάλυση της PwC, οι χώρες που βρίσκονται χαμηλά στην κατάταξη μπορούν να ενισχύσουν μακροπρόθεσμα τις οικονομίες τους με δισεκατομμύρια δολάρια, εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές για την ενίσχυση και την αξιοποίηση της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των νέων. Οι τρεις χώρες με τις κορυφαίες επιδόσεις μπόρεσαν να διατηρήσουν χαμηλά την ανεργία των νέων, παρά την παγκόσμια ύφεση, ως αποτέλεσμα των ισχυρών εκπαιδευτικών συστημάτων που προάγουν την επαγγελματική κατάρτιση, η οποία συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του αριθμού των νέων που παραμένουν εκτός της αγοράς εργασίας. Η έκθεση εκτιμά, επίσης, την πιθανή βελτίωση των οικονομιών των χωρών του ΟΟΣΑ στο μέλλον, εφόσον κατορθώσουν να μειώσουν τα ποσοστά των νέων εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης στα γερμανικά επίπεδα, την κορυφαία χώρα της Ε.Ε., σύμφωνα με την ανάλυση. Τα πιθανά οφέλη μπορούν να κυμανθούν από 0,1% μόλις του ΑΕΠ στην Ολλανδία, έως και περίπου 2%-3% του ΑΕΠ στις ΗΠΑ, στη Βρετανία και στη Γαλλία, με τα υψηλότερα πιθανά οφέλη να εκτιμώνται για την Τουρκία, την Ιταλία και την Ελλάδα με περίπου 7%-9% του ΑΕΠ. Στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ η πιθανή μακροπρόθεσμη αύξηση του συνολικού ΑΕΠ θα μπορούσε να φτάσει 1,1 τρισ. δολάρια.