ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν τα μοντέλα ασφάλισης με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών

asfalisi1

Ριζικές αλλαγές στα μοντέλα ασφάλισης τα επόμενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με έρευνα της SAP και της Ovum.

Oι πάροχοι ασφαλιστικών υπηρεσιών, προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, θα πρέπει να συμβάλουν στη διαχείριση του ρίσκου των πελατών τους προληπτικά μέσα από λύσεις «insurance-as-a-service», με τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Η ασφαλιστική αγορά εισέρχεται σε νέα εποχή, η οποία χαρακτηρίζεται από νέα προϊόντα, υπηρεσίες και απαιτήσεις από την πλευρά των καταναλωτών. Καθώς βρισκόμαστε σε μεταβατική περίοδο, κατά την οποία κυριαρχούν οι νέες τεχνολογίες, σημαντικές αλλαγές αναμένονται στα επιχειρηματικά μοντέλα.

Οι αλλαγές αυτές θα οδηγήσουν τους παρόχους ασφαλιστικών υπηρεσιών στη διάθεση λύσεων βασισμένων και σε άλλα δεδομένα πέραν της τιμής. Οι πάροχοι ασφαλιστικών υπηρεσιών θα πρέπει να αποκτήσουν ενεργή συμμετοχή στις ζωές των πελατών τους, διαδραματίζοντας τον ρόλο ενός διαχειριστή κινδύνου και παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες βασισμένα σε εξατομικευμένες ανάγκες και προτιμήσεις.

Σύμφωνα με την έρευνα, η αλλαγή αυτή θα πραγματοποιηθεί τα επόμενα 5 έως 10 χρόνια, λόγω τριών σημαντικών παραγόντων: του ψηφιακού μετασχηματισμού, του cloud και του Internet of Things (IoT). Οι παράγοντες αυτοί θα επιτρέψουν τους παρόχους ασφαλιστικών υπηρεσιών:

• Να συγκεντρώσουν και να αξιοποιήσουν τον τεράστιο όγκο δεδομένων που παράγουν οι ψηφιακές τεχνολογίες, με στόχο να μπορούν να προβλέπουν πιθανούς κινδύνους με μεγαλύτερη ακρίβεια. Αξιοποιώντας αυτές τις πληροφορίες, οι πάροχοι μπορούν να γίνουν αξιόπιστοι σύμβουλοι για τους πελάτες τους, που θα τους ειδοποιούν εγκαίρως για πιθανούς κινδύνους.

• Nα αντικαταστήσουν δυσκίνητα μοντέλα παροχής υπηρεσιών IT με αρχιτεκτονικές cloud, οι οποίες είναι ταχύτερες και πολύ πιο ευέλικτες. Οι πάροχοι θα μπορούν να ανταποκρίνονται γρήγορα στα αιτήματα των πελατών τους, αξιοποιώντας χαρακτηριστικά και λειτουργίες σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.

• Να ενσωματώσουν την τεχνολογία ΙοΤ –για παράδειγμα, ενσωματωμένους αισθητήρες, τηλεματική, οικιακούς αυτοματισμούς– προκειμένου να προσφέρουν στους αντισυμβαλλόμενους την αυτονομία να δημιουργούν τις δικές τους προσαρμοσμένες πολιτικές, βάσει των κινδύνων που παρουσιάζουν.

Για παράδειγμα, η πριμοδότηση για τις ασφάλειες αυτοκινήτων μπορεί να διαφέρει – όταν το αυτοκίνητο κινείται, οι πριμοδοτήσεις αυξάνονται και, αντίστοιχα, μειώνονται όταν είναι σταθμευμένο.