ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οικογενειακές επιχειρήσεις ενώπιον αλλαγών

oikogeneiakes-epicheiriseis-enopion-allagon-2165007

Οι επικεφαλής των οικογενειακών επιχειρήσεων των επόμενων γενιών πρόκειται να εστιάσουν στην ανάπτυξη, στην καινοτομία και στην περαιτέρω ωρίμανση των δομών διακυβέρνησης. Αυτό πρόκειται να επιφέρει και έναν διαφορετικό τρόπο διοίκησης σε σχέση με αυτόν των προηγούμενων γενιών, ενώ παράλληλα προτίθενται να αναλάβουν μεγαλύτερο ρίσκο από τους προκατόχους τους.

Η διατήρηση και η διαβίβαση του οικογενειακού χαρακτήρα των επιχειρήσεων και των οικογενειακών αξιών παραμένουν, ωστόσο, βασικές κινητήριες δυνάμεις. Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας της Deloitte ΕΜΕΑ, «Η επόμενη γενιά 2016» («Next Generation 2016»).

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική είναι στα πρόθυρα των αλλαγών που πρόκειται να πραγματοποιήσουν σταδιακά οι επικεφαλής της επόμενης γενιάς.
Περίπου το 56% θα αλλάξει τη στρατηγική της οικογενειακής επιχείρησης. Η συνεχής παγκοσμιοποίηση της οικονομίας έχει αντίκτυπο στις οικογενειακές επιχειρήσεις.

Πολλές από αυτές θα επικεντρωθούν στην επέκταση σε γεωγραφικές αγορές ή σε προϊόντα και υπηρεσίες. Η επέκταση απαιτεί διαφορετικό τρόπο διοίκησης της οικογενειακής επιχείρησης, σύμφωνα με το 80% των διαδόχων, οι οποίοι προτίθενται να είναι λιγότερο πατερναλιστικοί από τους προκατόχους τους. Εκτός από αυτό, οι διάδοχοι θα αλλάξουν τις δομές της εταιρικής και της οικογενειακής διακυβέρνησης, και είναι πιο θετικοί όσον αφορά στην πρόσληψη στελεχών που δεν ανήκουν στον οικογενειακό κύκλο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια της οικογενειακής επιχείρησης.

Υπάρχει η κοινή αντίληψη πως οι οικογενειακές επιχειρήσεις τείνουν να αποφεύγουν τους κινδύνους και είναι απρόθυμες να καινοτομήσουν, παρόλο που έχουν τους πόρους για να επιχειρήσουν κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με την έρευνα της Deloitte, αυτή η αντίληψη είναι αναληθής. Το 76% του δείγματος της έρευνας αναδεικνύει την καινοτομία ως την τρίτη σημαντικότερη προτεραιότητα. Βέβαια, η πρόκληση για την επόμενη γενιά είναι να πείσει τα μέλη της οικογένειας σχετικά με τη σημαντικότητα της καινοτομίας. Περισσότερο από το 60% των μελών της οικογένειας είναι ενήμερο σχετικά με την καινοτομία, όμως μόνο το 40% είναι πρόθυμο να αναλάβει τον σχετικό κίνδυνο. Παρ’ όλα αυτά, το 55% των διαδόχων λέει ότι οι επιχειρήσεις τους καινοτομούν πιο γρήγορα απ’ ό,τι οι ανταγωνιστές και το 51% τείνει να έχει πιο επιθετικό προφίλ, αλλά με πιο ελεγχόμενο τρόπο.

Μία από τις κυριότερες προκλήσεις των διαδόχων είναι να διατηρήσουν τον οικογενειακό χαρακτήρα της επιχείρησης αλλά και τις αξίες της οικογένειας. Μια άλλη πρόκληση είναι η επισημοποίηση του προγραμματισμού της διαδοχής.