ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινή παρέμβαση στις αγορές από ΕΚΤ και κυβερνήσεις της Ευρωζώνης

Οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών της Ευρωζώνης και η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)ετοιμάζονται να παρέμβουν από κοινού στις
χρηματαγορές για να συμβάλουν προκειμένου να μειωθεί το κόστος
δανεισμού της Ισπανίας και της Ιταλίας, αναφέρει σήμερα η γαλλική
εφημερίδα Le Monde.

Η εφημερίδα, η οποία επικαλείται πηγές τις οποίες δεν κατονομάζει,
γράφει πως ηΕΚΤ προτίθεται να συμμετάσχει στις ενέργειες προς το
σκοπό αυτό υπό τον όρο οι κυβερνήσεις να συμφωνήσουν να ζητήσουν
επίσημα χρηματική βοήθεια από τα ταμεία της ΕΕ, τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΜΧΣ) και τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ).

Βάσει των σχεδιασμών αυτών σε πρώτη φάση θα ενεργοποιηθεί ο ΕΜΧΣ
για την αγορά ισπανικού και ιταλικού χρέους στις πρωτογενείς αγορές
και κατόπιν ο ΕΜΣ από τον Σεπτέμβριο, όταν δηλαδή αρχίσει να
λειτουργεί.


Πηγή: ΑΜΠΕ