ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξημένοι κίνδυνοι απειλούν την τουρκική οικονομία

Αυξημένοι κίνδυνοι απειλούν την τουρκική οικονομία

Η απόπειρα πραξικοπήματος του περασμένου Ιουλίου, η συνεπακόλουθη πολιτική αστάθεια και οι οικονομικές κυρώσεις που επέβαλε στην Τουρκία η Ρωσία μετά την κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους από την τουρκική αεροπορία οδήγησαν την οικονομία της γείτονος σε επιβράδυνση το 2016. Μετά τη στιβαρή ανάπτυξη 4% που σημείωσε το 2015 και την ανθεκτικότητα που επέδειξε εν μέσω παγκόσμιας κρίσης, το τουρκικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,7% το περασμένο έτος. Στις διαπιστώσεις αυτές καταλήγει έκθεση του ΔΝΤ για την τουρκική οικονομία, που προεξοφλεί πως για το σύνολο της διετίας 2016-2017 θα αναπτυχθεί με ρυθμούς κατώτερους του μακροπρόθεσμου δυναμικού της, χωρίς να υπερβεί έναν μέσο όρο ανάπτυξης 3,5%. Το Ταμείο εντοπίζει ως κινδύνους που απειλούν την τουρκική οικονομία τον πληθωρισμό, που παρά την πρόσφατη αύξηση των επιτοκίων παραμένει σε επίμονα υψηλά επίπεδα, τη μεγάλη εξάρτησή της από το ξένο κεφάλαιο, αλλά και το γεγονός ότι αντιμετωπίζει μονίμως γεωπολιτικές εντάσεις και προβλήματα ασφάλειας. Εκτιμά πως η δρομολογούμενη μετάβαση της Τουρκίας σε καθεστώς προεδρικής δημοκρατίας, οι ανατροπές στις σχέσεις της χώρας με την Ε.Ε. καθώς και τα προβλήματα ασφάλειας στα νοτιοανατολικά της σύνορα θα παρατείνουν την αβεβαιότητα, διατηρώντας την εγχώρια ζήτηση σε χαμηλά επίπεδα.

Ευελπιστεί, πάντως, πως η τουρκική οικονομία θα στηριχθεί από τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης που προωθεί πακέτο αναπτυξιακών μέτρων και προπαντός από τη σταδιακή άρση των οικονομικών κυρώσεων που της έχει επιβάλει η Ρωσία, κρίσιμος οικονομικός και εμπορικός εταίρος της γείτονος. Διαπιστώνει, όμως, πως η αναπόφευκτη κάμψη του τουρισμού έχει εξουδετερώσει το όποιο όφελος απέφερε στην τουρκική οικονομία η πτώση των τιμών της ενέργειας, με αποτέλεσμα να παραμένει σε υψηλά επίπεδα το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών.

Νομισματική πολιτική

Δεδομένης της ελεύθερης πτώσης που σημείωσε η τουρκική λίρα στη διάρκεια του περασμένου έτους και παρά την πρόσφατη ανάκαμψή της, το ΔΝΤ συνιστά στις τουρκικές αρχές να επιβάλουν την κατάλληλη νομισματική πολιτική με στόχο να περιφρουρηθεί το νόμισμα, να ανακοπεί η άνοδος του πληθωρισμού, αλλά και να εξισορροπηθούν οι εξωτερικές πιέσεις. Τονίζει, επίσης, την ανάγκη να αποκαταστήσει η χώρα τα συναλλαγματικά της διαθέσιμα σε υψηλά επίπεδα, ενώ σε ό,τι αφορά τον τραπεζικό κλάδο επισημαίνει τα ικανοποιητικά επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας των τουρκικών τραπεζών. Συνιστά, ωστόσο, επαγρύπνηση στις αρμόδιες αρχές, καθώς διαπιστώνει ποιοτική επιδείνωση του ενεργητικού των τουρκικών τραπεζών που σημαίνει πως αντιμετωπίζουν αυξημένους πιστωτικούς κινδύνους και χρήζουν ενισχυμένης τραπεζικής εποπτείας. Επαναλαμβάνει την ανάγκη να επισπευσθούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ώστε να αναβαθμίσει η τουρκική οικονομία την ανταγωνιστικότητά της και να προσανατολιστεί σε νέα ισορροπία. Παράλληλα, καλεί τις Αρχές να καταβάλουν προσπάθειες για να βελτιωθεί το επενδυτικό κλίμα στη χώρα και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της αγοράς εργασίας. Επικροτεί, πάντως, τις προσπάθειες των Αρχών να ενσωματώσουν έναν τόσο μεγάλο αριθμό προσφύγων στην αγορά εργασίας, όπως, άλλωστε, και την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος και την προώθηση των εθελοντικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Τονίζει, τέλος, πως πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια για να αυξηθεί η αποταμίευση στη χώρα.