Οι Βρετανοί συνταξιούχοι βγάζουν πιο πολλά από τους εργαζομένους

Οι Βρετανοί συνταξιούχοι βγάζουν πιο πολλά από τους εργαζομένους

2' 24" χρόνος ανάγνωσης

Η οικονομική κατάσταση των συνταξιούχων στη Βρετανία είναι σαφώς καλύτερη από των ανθρώπων που βρίσκονται ακόμη εντός παραγωγικής διαδικασίας. Τα εισοδήματα των συνταξιούχων, λόγω υψηλής απόδοσης των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια ξεπερνούν τα αντίστοιχα των εργαζομένων, οι οποίοι υπέστησαν μείωση μισθών. Το εβδομαδιαίο εισόδημα δύο συνταξιούχων είναι κατά 20 λίρες (23,56 ευρώ) υψηλότερο από το εισόδημα ενός νέου ζευγαριού εργαζομένων, όταν το 2001 ήταν χαμηλότερο περίπου κατά 70 λίρες (82,47 ευρώ). Αυτό δείχνει πόσο μεγάλες είναι οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί στη διανομή του πλούτου και στο βιοτικό επίπεδο των Βρετανών. Τα παραπάνω συμπεράσματα αποτυπώνονται σε σχετική έρευνα του Resolution Foundation για λογαριασμό της Διαγενεακής Επιτροπής, η οποία λειτουργεί στους κόλπους του.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το εξής εύρημα της έρευνας: Ορισμένα από τα νεότερης ηλικίας μέλη της παλιάς γενιάς πιθανώς να εξακολουθούν να εργάζονται, να έχουν στην ιδιοκτησία τους ένα σπίτι και να λαμβάνουν σύνταξη από ιδιωτικό συνταξιοδοτικό φορέα. Αυτοί που βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση είναι πιθανόν αριθμητικά περισσότεροι απ’ ό,τι συνέβαινε σε προηγούμενες γενιές. Κατά τον οικονομικό αναλυτή του Resolution Foundation, Ανταμ Κόρλετ, «δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι νέοι άνθρωποι σήμερα θα είναι σε θέση να σωρεύσουν τον πλούτο που συγκέντρωσαν οι σημερινοί συνταξιούχοι, δεδομένου αφενός του ότι μειώνεται ο αριθμός όσων αγοράζουν σπίτι, αφετέρου του ότι μειώνονται τα όσα αποκομίζει κάποιος από συνταξιοδοτικά προγράμματα». Επιπλέον, ένα ακόμη από τα ευρήματα της έρευνας είναι ότι οι σημερινοί συνταξιούχοι στη Βρετανία έχουν πολύ μικρότερες πιθανότητες να περιπέσουν σε συνθήκες φτώχειας απ’ ό,τι η προηγούμενη γενιά.

Εξαιρετικά δραστήριοι

Τα υψηλότερα εισοδήματα των συνταξιούχων δεν έχουν να κάνουν μόνο με το ότι εν γένει αυξήθηκαν με το πέρασμα του χρόνου. Συνδέονται και με το γεγονός ότι ίσως να εργάζονται ακόμη εκείνοι ή οι σύντροφοί τους – είτε σε υπαλληλική σχέση εργασίας είτε ως αυτοαπασχολούμενοι. Ενα στα πέντε νοικοκυριά συνταξιούχων στη Βρετανία έχει τουλάχιστον ένα εργαζόμενο μέλος και ο αριθμός αυτών των εργαζομένων αυξήθηκε δραστικά στη δεκαετία του 2000 και μέχρι το ξέσπασμα της κρίσης. Ειδικότερα, τα μεικτά εισοδήματα των συνταξιούχων (συμπεριλαμβανομένων των δόσεων στεγαστικών δανείων) την περίοδο 2001-2002 και 2014-2015 αυξήθηκαν κατά 31%, και από την αύξηση αυτή σχεδόν το 25% ήταν έσοδα από την εργασία. Εξίσου σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν και οι αποταμιεύσεις, οι οποίες ισοδυναμούν με το ήμισυ της αύξησης, ενώ το υπόλοιπο 25% προέρχεται από την ενίσχυση στις κρατικές συντάξεις.

Αντιθέτως, όπως δείχνει η έρευνα του Resolution Foundation, όσοι νεότεροι άνδρες εργαζόμενοι γεννήθηκαν από το 1981 και μετά είδαν το ετήσιο εισόδημά τους στην ηλικία των 30 ετών να είναι κατά 12.500 λίρες (14.730 ευρώ) μικρότερο από εκείνο της προηγούμενης γενιάς. Ο λόγος είναι πως αυτοί οι άνδρες εργαζόμενοι μετακινούνται σε θέσεις εργασίας με χαμηλότερες αμοιβές, όπου και τα προσόντα που ζητούνται είναι λιγότερα. Συγκριτικά, οι γυναίκες συνομήλικές τους δεν είχαν μειώσεις στα εισοδήματά τους. Απασχολούνται σε εργασίες που προϋποθέτουν πολλά προσόντα και προσφέρουν καλές αμοιβές. Επιπλέον, σε αυτό το πεδίο οι θέσεις εργασίας στη Βρετανία αυξήθηκαν.