ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στρεβλώσεις στις αγορές ομολόγων προκαλεί το QE

11s8ecbnew

Εταιρικά ομόλογα 200 δισ. ευρώ είναι υπεράνω επενδυτικού κινδύνου, με βάση την εικόνα που προκύπτει από τις αρνητικές αποδόσεις τους. Θεωρητικά, οι εταιρείες που τα εξέδωσαν δεν διατρέχουν κανέναν απολύτως κίνδυνο. Στην πραγματικότητα, όμως, πρόκειται για στρέβλωση των αγορών. Aυτή η στρέβλωση πηγάζει από τη μεγάλη ρευστότητα που διοχετεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και την περιορισμένη προσφορά ομολόγων. Παρά το εξαιρετικά χαμηλό κόστος δανεισμού και τις αρνητικές επιδόσεις των γερμανικών κρατικών ομολόγων, το Βερολίνο αρνείται να δανειστεί περισσότερο για να αμβλύνει τις πιέσεις στην αγορά κρατικού χρέους της Ευρωζώνης.

Η Γερμανία έχει δεχθεί κριτική διότι η οικονομία της κινείται κυρίως από τις εξαγωγές, όταν υπάρχει ανάγκη κρατικών και ιδιωτικών επενδύσεων για την αναβάθμιση των υποδομών της. Το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών εστιάζει σε έναν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό με χαμηλό δημόσιο χρέος, περιορίζοντας ασφυκτικά τη διαθεσιμότητα κρατικών ομολόγων από την ισχυρότερη οικονομία της Ευρωζώνης.

Οι αποδόσεις ακόμη και των 2ετών κρατικών ομολόγων της Γερμανίας παρουσιάζουν αρνητικό πρόσημο, λόγω του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η ευρωτράπεζα αγοράζει κρατικούς τίτλους χρέους, ανάλογα με το ποσοστό κάθε χώρας-μέλους στο ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Aπό τον Aπρίλιο του 2016, η ΕΚΤ έχει συμπεριλάβει και εταιρικά ομόλογα στο πρόγραμμά της.

Τα αρνητικά ομόλογα μπορεί να είναι ευπρόσδεκτα σε ένα περιβάλλον «πειραματικής» νομισματικής πολιτικής. Πρώτη φορά από τη δημιουργία του ευρώ, η ΕΚΤ έθεσε σε εφαρμογή μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης τον Μάρτιο του 2015, προκειμένου να αυξηθεί ο δανεισμός στην πραγματική οικονομία και έτσι να ενισχυθούν οι τιμές αγαθών και προϊόντων. Ομως οι τράπεζες μπορεί να διστάσουν να επενδύσουν σε εταιρικά ομόλογα στη δευτερογενή αγορά, όταν το αντίκρισμα δεν είναι μόνον μηδενικό αλλά αρνητικό. Σύμφωνα με την Bank of America Merrill Lynch, τα εταιρικά ομόλογα στην Ευρωζώνη με αρνητικό επιτόκιο έφθαναν στα 300 δισ. ευρώ νωρίτερα τον Μάρτιο, αλλά τελευταία μειώθηκαν στα 200 δισ. ευρώ.