Σαρώνει η μερική απασχόληση στους εικοσάρηδες Ισπανούς

Σαρώνει η μερική απασχόληση στους εικοσάρηδες Ισπανούς

2' 10" χρόνος ανάγνωσης

Η επίμονα υψηλή ανεργία των νέων της Ισπανίας, που φτάνει στο 44,4% και είναι το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη ακολουθώντας αυτό της Ελλάδας, βρίσκεται πίσω από τη θλιβερή κοινωνική πραγματικότητα που βιώνει η ηλικιακή ομάδα από 16 ώς 29 ετών: σε ποσοστό σχεδόν 80% αναγκάζονται να παραμένουν στο πατρικό τους σπίτι και να ζουν με τους γονείς τους, καθώς στις ηλικίες αυτές το 70% των προσλήψεων αφορούν εργασίες μερικής απασχόλησης. Κι ενώ το 2012 το ισπανικό κράτος ψήφισε νέα νομοθεσία για να ενθαρρύνει τις προσλήψεις νέων, το 95% των θέσεων εργασίας που έχουν δημιουργηθεί έκτοτε είναι είτε προσωρινές είτε μερικής απασχόλησης.

Οπως επισημαίνει σχετικό ρεπορτάζ των Financial Times, η δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης είναι ιδιαιτέρως δύσκολη στην Ισπανία. Στη χώρα της Ιβηρικής μόνον μια μειοψηφία, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και τα 3,3 εκατ. των δημοσίων υπαλλήλων, έχουν εργασία πλήρους απασχόλησης με πλήρεις παροχές ασφάλισης, άδειας λοχείας και όλα τα σχετικά. Η πλειονότητα, που απασχολείται σε εποχιακούς και ευμετάβλητους κλάδους όπως ο τουρισμούς ή οι κατασκευαστικές, ζουν μονίμως με εργασιακή ανασφάλεια. Και όμως στοιχεία της εταιρείας ανθρώπινου δυναμικού και ανεύρεσης εργασίας Manpower φέρουν το 26% των εργοδοτών στην Ισπανία να παραπονούνται πως δεν κατορθώνουν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε εργατικό δυναμικό, καθώς δεν βρίσκουν τους κατάλληλα εκπαιδευμένους. Πρόκειται για πραγματικό παράδοξο όταν ο αριθμός των ανέργων στη χώρα πλησιάζει τα 5 εκατ. άτομα. Στελέχη της εταιρείας ανεύρεσης ταλέντων Randstad επισημαίνουν κατηγορηματικά ότι οι άνεργοι στη χώρα δεν έχουν τις δεξιότητες που χρειάζονται οι επιχειρήσεις. Υπολογίζουν, μάλιστα, πως μέχρι το 2020 στο σύνολο των ισπανικών επιχειρήσεων θα υπάρχουν σχεδόν 2 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας ακριβώς εξαιτίας αυτής της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού. Ιδιαιτερότητα της Ισπανίας που αποτελεί και αιτία του προβλήματος είναι το υψηλό ποσοστό νέων που διακόπτουν τις σπουδές τους και το γεγονός ότι μόλις το 1/5 των νέων έχει υψηλή κατάρτιση.

Εγκαταλείπουν τις σπουδές

Τα υψηλότερα ποσοστά νέων που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους βρίσκονται στις φτωχότερες περιοχές. Επί του παρόντος, οι ελλείψεις εξειδικευμένου προσωπικού αφορούν τους προγραμματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών με ειδίκευση στο λογισμικό και τα μαθηματικά μοντέλα αλλά και το νοσηλευτικό προσωπικό για τη φροντίδα ηλικιωμένων ή ειδικότερων ομάδων.

Σε ό,τι αφορά το προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης στην τεχνολογία, ενδεικτικό της έλλειψης στην Ισπανία είναι το γεγονός ότι υπήρξε επιχείρηση που προσέφερε μισθό ύψους 200.000 ευρώ τον χρόνο, σχεδόν δεκαπλάσιο του μέσου μισθού στη χώρα, προκειμένου να εντοπίσει την ειδικότητα που χρειαζόταν. Και βέβαια η έλλειψη προσωπικού με τις κατάλληλες δεξιότητες αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη της ισπανικής οικονομίας. Εκτός από το Fundacion Exit, στήριξη στους νέους ανέργους προσφέρει το ίδρυμα Caixa Foundation που προσφέρει 9.000 ευρώ ετησίως σε όσους εργοδότες προσλαμβάνουν άνεργους νέους σε μόνιμες θέσεις.