ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκρηκτικό κοκτέιλ στις πλούσιες οικονομίες του G7

Εκρηκτικό κοκτέιλ στις πλούσιες οικονομίες του G7

Οι υποτονικές επενδύσεις συγκρατούν την αύξηση της παραγωγικότητας, με επιπτώσεις στην ανάπτυξη και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών του ανεπτυγμένου κόσμου, σύμφωνα με έρευνα του ΟΟΣΑ. Παράλληλα, η μερική απασχόληση έχει επεκταθεί στις χώρες του G7, με επιπτώσεις στο πραγματικό εισόδημα μιας μεγάλης μερίδας του πληθυσμού.

Υποτονικές επενδύσεις, χαμηλή παραγωγικότητα και αύξηση της μερικής απασχόλησης είναι όλα κομμάτια ενός «παζλ» που έχει απογοητεύσει τους πολίτες του G7, στους οποίους είχαν υποσχεθεί μεγαλύτερη ανάπτυξη και ευημερία.

Ο ΟΟΣΑ προειδοποιεί ότι εξασθενεί η σχέση παραγωγικότητας με τα πραγματικά εισοδήματα των εργαζομένων. Δηλαδή μια αύξηση της παραγωγικότητας δεν οδηγεί, απαραιτήτως, σε ενίσχυση των πραγματικών μισθών, προκαλώντας πτώση του ποσοστού εργασίας στο εθνικό εισόδημα. Ο ΟΟΣΑ τονίζει πως οι εξελίξεις αυτές λαμβάνουν χώρα αρκετά χρόνια πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-09. Ομως, η γενικευμένη επιβράδυνση των ρυθμών αύξησης της παραγωγικότητας είναι, επίσης, συνέπεια της υποχώρησης των επενδύσεων μηχανολογικού εξοπλισμού μετά την κρίση του 2007-09. Οι τάσεις αυτές έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην εργατική αλλά και μεσαία τάξη της Δύσης. Κάτι που αντανακλάται στην άνοδο του λαϊκισμού που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, επισημαίνουν πολιτικοί και οικονομικοί αναλυτές.

Η άνοδος της απασχόλησης εάν ληφθεί υπόψη σε μεμονωμένη βάση, δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική κατάσταση στην αγορά εργασίας. Ο ΟΟΣΑ καταλήγει στο συμπέρασμα πως υπάρχει μεγάλη αύξηση της μερικής απασχόλησης, ένα φαινόμενο που «χτυπά» περισσότερο τις θέσεις εργασίας με χαμηλή παραγωγικότητα που δεν απαιτούν μεγάλες δεξιότητες. Κατά συνέπεια, η όποια ενίσχυση της απασχόλησης είναι παραπλανητική, καθώς δεν αφορά πάντα θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. Με άλλα λόγια, η ενίσχυση της απασχόλησης σε συνδυασμό με τη μείωση του μέσου όρου των ωρών εργασίας ανά άτομο οδηγούν στο συμπέρασμα πως έχει αυξηθεί η μερική απασχόληση. Πρόσφατα, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) είχε υπογραμμίσει πως το 75% όλων των εργαζομένων, σε παγκόσμια κλίμακα, απασχολείται με συμβάσεις προσωρινής ή μερικής απασχόλησης.

Υψηλότερη παραγωγικότητα της εργασίας εμφανίζουν οι ΗΠΑ, όπου το ΑΕΠ ανά εργατοώρα υπολογίζεται στα 68,3 δολάρια. Ακολουθεί η Γαλλία με παραγωγικότητα εργασίας στα 67,6 δολάρια και η Γερμανία στα 66,6 δολάρια. Η Ιαπωνία, όπου η παραγωγικότητα της εργασίας περιορίζεται στα 45,5 δολάρια, βρίσκεται στη χαμηλότερη θέση μεταξύ των χωρών του G7, όπου ο μέσος όρος φθάνει τα 51,1 δολάρια.