ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΕΚΤ προσπαθεί να ξεμπλοκάρει την τραπεζική ένωση

Η ΕΚΤ προσπαθεί να ξεμπλοκάρει την τραπεζική ένωση

Η τραπεζική ένωση των μελών της Ευρωζώνης δεν ολοκληρώθηκε πέρυσι επιτυχώς, με αποτέλεσμα οι προσπάθειες διαμόρφωσης πλήρους τραπεζικής ένωσης να αποδεικνύονται ανεπαρκείς.

Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε έκθεση της ΕΚΤ, η οποία παροτρύνει τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν στην εκπόνηση σχεδίων που θα επιτρέψουν την δημιουργία μιας πλήρους τραπεζικής ένωσης και μιας ενιαίας κεφαλαιαγοράς μεταξύ των χωρών του ενιαίου οικονομικού μπλοκ. Στην τελευταία έκθεση της ΕΚΤ, που σχετίζεται με την αξιολόγηση του διαμοιρασμού κινδύνων των τραπεζών των 19 μελών της Ευρωζώνης, η ΕΚΤ σημειώνει ότι υπήρξαν σημαντικοί παράγοντες που ανέστειλαν την πρόοδο για τη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση των χωρών της Ευρωζώνης, η οποία είχε καταγραφεί τα χρόνια μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση. Αυτό το γεγονός αποδίδεται, σύμφωνα με την έκθεση, «στα διαφορετικά οικονομικά αποτελέσματα των επιμέρους κρατών, στη μειωμένη δυνατότητα αποτροπής των παγκόσμιων κινδύνων και στην πολιτική αβεβαιότητα».

Οι δύο καθοριστικοί παράγοντες, όμως, για να καταστούν οι οικονομίες της Ευρωζώνη πιο ανθεκτικές απέναντι σε ενδεχόμενα οικονομικά σοκ, όπως η οικονομική ύφεση, τα τραπεζικά προβλήματα και η μειωμένη επενδυτική κίνηση, είναι η χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση και ο μεγαλύτερος διαμοιρασμός κινδύνου μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Μετά την κρίση του 2010, η Ευρωζώνη εκπόνησε σχέδια με στόχο να δημιουργήσει μια τραπεζική ένωση η οποία θα αποβλέπει στην εγγύηση των καταθέσεων και στην εφαρμογή κοινών κανόνων για τις τράπεζες. Ωστόσο, μεγάλη αντίσταση στην ολοκλήρωση του εν λόγω στόχου προέβαλε η Γερμανία, εξαιτίας των πολιτικών της διαφορών με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ΕΚΤ Βίτορ Κονστάνσιο, «η τραπεζική ένωση και η ένωση κεφαλαιαγορών αποτελούν τις δύο πολιτικές πρωτοβουλίες που θα λειτουργήσουν καταλυτικά για τη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση τα επόμενα χρόνια».

Η σχετική έκθεση της ΕΚΤ επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι ο επιμερισμός κινδύνων των κρατών-μελών της Ευρωζώνης παραμένει ακόμη χαμηλός, ενώ οι τράπεζες της Ευρωζώνης δεν συμβάλλουν στον επιμερισμό των οικονομικών κινδύνων του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Μαριάνο Ραχόι, σε σχετική πρόταση που απέστειλε στις Βρυξέλλες, αναφέρθηκε στην ανάγκη για περαιτέρω χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση εντός της Ευρωζώνης, για τη συλλογικοποίηση του χρέους και για τη δημιουργία κοινού προϋπολογισμού αντιμετώπισης των οικονομικών κινδύνων. Παρότι και ο νέος πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έχει εκφράσει την επιθυμία δημιουργίας ενός κοινού προϋπολογισμού εντός της Ευρωζώνης, ο κ. Ραχόι πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, εκτιμώντας ότι η από κοινού διαχείριση του χρέους αποτελεί βασικό παράγοντα ενίσχυσης της τραπεζικής ένωσης.