ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Οχι» Γερμανίας σε κοινό ευρωπαϊκό ομόλογο

01s10verolin

Στις προτάσεις της για το μέλλον της Ευρωζώνης, η Κομισιόν αποφεύγει να ταχθεί υπέρ της έκδοσης ευρωομολόγου, αλλά τάσσεται υπέρ μιας αντίστοιχης λύσης: τιτλοποίηση του υπάρχοντος χρέους και συγκρότηση κοινού προϋπολογισμού των χωρών-μελών. H Γερμανία δήλωσε ότι απορρίπτει οποιοδήποτε σχέδιο για έκδοση κοινού ομολόγου. Επίσης απορρίπτει κάθε διάκριση μεταξύ Ε.Ε. και Ευρωζώνης, και ως εκ τούτου δεν αποδέχεται την πρόταση για κοινό προϋπολογισμό των μελών της Ζώνης του Ευρώ.

Στη σχετική έκθεση της Κομισιόν εξετάζονται πιθανές μεταρρυθμίσεις, ώστε να κατανοηθεί η οικονομική και η νομισματική ενοποίηση. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται το «πακετάρισμα» κρατικών ομολόγων από χώρες με χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα με τίτλους από ισχυρότερες χώρες, δημιουργώντας έτσι ευρωπαϊκά ασφαλή περιουσιακά στοιχεία. Μια τέτοια πρωτοβουλία, όπως αναφέρουν οι Financial Times, θα οδηγούσε σε αναζωογόνηση της ζήτησης για τα κρατικά ομόλογα των χωρών της περιφέρειας. Επιπλέον, θα παρακινούνταν οι τράπεζες να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα το ρίσκο, εφόσον θα διαφοροποιούσαν τα χαρτοφυλάκιά τους και θα απέφευγαν πολιτικού τύπου διαμάχες, αν η Ευρωζώνη πρέπει να εκδίδει κοινά ομόλογα. Επιπλέον, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, η ιδέα ενός υπερυπουργού Οικονομικών, που θα διαχειρίζεται τα έσοδα, τις δαπάνες και τον δανεισμό της Ευρωζώνης συνολικά, εξετάζεται πολύ καιρό από την Κομισιόν. Με την εκλογή Εμανουέλ Μακρόν φαίνεται πιο πρόσφορο το έδαφος. Ενα ευρωπαϊκό υπουργείο Οικονομικών θα διαχειριζόταν έναν προϋπολογισμό που θα άμβλυνε τους οικονομικούς κραδασμούς και, λόγου χάριν, θα ενίσχυε τις επενδύσεις – αυτές είναι από τα πρώτα θύματα μιας ύφεσης. Επίσης, θα μπορούσε να λειτουργεί ως αντασφαλιστικός μηχανισμός προς τους εθνικούς φορείς που παρέχουν επιδόματα ανεργίας σε περιόδους κατά τις οποίες οι αντίστοιχοι εθνικοί προϋπολογισμοί εμφάνιζαν υψηλά ελλείμματα.