ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρέμβαση Κομισιόν στη μάχη ευρωπαϊκών πόλεων να κερδίσουν από το Brexit

01s10stevenmaijo

 Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κεφαλαιαγοράς (ESMA), προκειμένου να ελέγξει τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ των ευρωπαϊκών πρωτευουσών για να εξασφαλίσουν την έδρα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που θα φύγουν από το Λονδίνο μετά το Brexit, εξέδωσε κώδικα εννέα αρχών, επισημαίνοντας στους επιμέρους εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς ότι πρέπει να ξεκινούν από το μηδέν, όταν γίνονται αποδέκτες αιτήματος για άδεια λειτουργίας στο έδαφός τους ενός βρετανικού πιστωτικού οργανισμού.

Η αφορμή

Η κινητοποίηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κεφαλαιαγοράς γίνεται ύστερα από προσφυγή σε αυτήν του Δουβλίνου, το οποίο διαμαρτυρήθηκε στις Βρυξέλλες ότι ανταγωνιστικά οικονομικά κέντρα σε χώρες-μέλη της Ε.Ε. προσφέρουν είσοδο «από την πίσω πόρτα» σε βρετανικές τράπεζες και τους υπόσχονται χαλαρό νομοθετικό πλαίσιο. Η Βρετανία συνολικά και το Λονδίνο ειδικότερα αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Από το 2019 και μετά, οπότε θα έχει εξέλθει και επισήμως από την Ευρωπαϊκή Ενωση η Βρετανία, τα πιστωτικά ιδρύματα ίσως χρειαστεί να μετακινήσουν σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις τις δραστηριότητές τους. «Χρειαζόμαστε κοινή πολιτική στο θέμα της μετακίνησης των ομίλων που θέλουν να συνεχίσουν να επωφελούνται από την ενιαία αγορά», παρατηρεί ο πρόεδρος της ESΜA Στίβεν Μάιτζουρ. «Κοινές προδιαγραφές θα ισχύουν για όλα και συνεχής εποπτεία τους στην Ε.Ε. των “27”, ούτως ώστε να αποτραπεί ο ανταγωνισμός».

Οι εννέα αρχές δεν είναι δεσμευτικές, ωστόσο, τις ενστερνίζεται το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κεφαλαιαγοράς, οπότε είναι δυσκολότερο για την αντίστοιχη εθνική αρχή κεφαλαιαγοράς να τις παραβλέψει. Υπό το πρίσμα αυτό, οι εθνικές αρχές που ελέγχουν τα αμοιβαία κεφάλαια, τα επενδυτικά κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου, τους επενδυτικούς οίκους και τη διεκπεραίωση των συναλλαγών δεν θα πρέπει να αναγνωρίζουν αυτομάτως την άδεια που έχει δοθεί στα πιστωτικά ιδρύματα από τις βρετανικές αρχές. Αυτή η οδηγία, βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι έρχεται σε αντίθεση με το τι πρόκειται να κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – η τελευταία θα δέχεται τη γνωμοδότηση της Τράπεζας της Αγγλίας για τη λειτουργία ορισμένων τμημάτων τραπεζών και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κεφαλαιαγοράς υπογραμμίζει ότι οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς δεν θα πρέπει να επιτρέπουν την ίδρυση εικονικών τραπεζών με ελάχιστο προσωπικό, οι οποίες θα λειτουργούν ουσιαστικά για φορολογικούς λόγους και μόνον. Τέλος, η ανάθεση δραστηριοτήτων σε μονάδες τραπεζών που θα παραμείνουν στη Βρετανία θα είναι δυνατή μόνον υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, ανέφερε εν κατακλείδι ο κ. Μάιτζουρ.