ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες θέσεις εργασίας, αλλά κακοπληρωμένοι και ανασφαλείς οι εργαζόμενοι

Νέες θέσεις εργασίας, αλλά κακοπληρωμένοι και ανασφαλείς οι εργαζόμενοι

Η απασχόληση στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ επέστρεψε το 2016 στο επίπεδο όπου βρισκόταν το 2007, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του οργανισμού. Ωστόσο, ο ΟΟΣΑ εντοπίζει ένα «παράδοξο»: η απασχόληση αυξάνεται, όμως οι εργαζόμενοι μάλλον δεν είναι τόσο ευχαριστημένοι, με αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζεται η αντίθεση στην παγκοσμιοποίηση. Την απάντηση στο «αίνιγμα» δίνει ο ίδιος ο ΟΟΣΑ και, απ’ ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει κάτι παράδοξο. Οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν μετά την κρίση είναι κακοπληρωμένες και σε πολλές επιχειρήσεις κυριαρχεί η εργασιακή ανασφάλεια.

Η απασχόληση στις 35 χώρες-μέλη του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) ανήλθε στο 61% το 2016, ενώ βρισκόταν στο 60,8% το τέταρτο τρίμηνο του 2007, λίγο πριν ξεσπάσει η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που οδήγησε σε μεγάλη άνοδο της ανεργίας παγκοσμίως. Ο οργανισμός παρατηρεί ότι στις τάξεις των εργαζομένων κυριαρχεί οργή, με πολλούς να καταφέρονται εναντίον της οικονομικής ανισότητας και της παγκοσμιοποίησης, ενώ παραδέχεται πως αυτό το κύμα οργής αποτελεί πρόκληση για τον ΟΟΣΑ, διότι αμφισβητεί ουσιαστικά τις προτάσεις, τις συμβουλές και τις συστάσεις του. «Ενώ μειώνεται η ανεργία, πολλοί άνθρωποι δεν δρέπουν τους καρπούς, διότι είναι αντιμέτωποι με στάσιμους μισθούς και μηδενική προοπτική καριέρας: έχουμε ανάγκη από μια αγορά εργασίας που να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερους και θα συνδέει ξανά τα πλεονεκτήματα του οικονομικού μας μοντέλου με όσους εργάζονται σε αυτό», παραδέχθηκε ο γ.γ. του ΟΟΣΑ Ανχελ Γκουρία.

Σύμφωνα με έρευνα του ΟΟΣΑ, η αγορά εργασίας στον ανεπτυγμένο οικονομικά κόσμο έχει χάσει τα τελευταία χρόνια πολλές «μεσαίες» θέσεις εργασίας, ενώ έχουν αυξηθεί οι νέες θέσεις εργασίας στη βάση και στην κορυφή της πυραμίδας. Μεταξύ 1995 και 2015, οι θέσεις εργασίας για τις οποίες απαιτούνται μέσες δεξιότητες μειώθηκαν κατά 9,5% στις χώρες του ΟΟΣΑ. Οι θέσεις εργασίας όπου απαιτείται υψηλή εξειδίκευση αυξήθηκαν το ίδιο διάστημα κατά 7,6% και οι θέσεις εργασίας όπου απαιτείται χαμηλή εξειδίκευση αυξήθηκαν κατά 1,9%. Το φαινόμενο εξηγείται κατά το ένα τρίτο από την απώλεια πολλών θέσεων εργασίας στη βιομηχανία, θέσεις εργασίας που αντικαταστάθηκαν από χαμηλής ποιότητας θέσεις στον τομέα των υπηρεσιών. Ωστόσο σημαντικότερο ρόλο έπαιξε, κατά τον ΟΟΣΑ, η εμφάνιση νέων τεχνολογιών και λιγότερο η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης.

Ο οργανισμός έχει αναπτύξει εννέα κριτήρια για να αξιολογήσει τα ποσοτικά, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τον βαθμό κοινωνικής συνοχής κάθε αγοράς εργασίας. Μεταξύ άλλων εξετάζεται το ποσοστό των αμοιβών που είναι χαμηλότερες από τον μέσο όρο ύψους των αμοιβών, το ποσοστό των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης και το χάσμα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτά τα κριτήρια, έχουν αυξηθεί σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ η λεγόμενη «εργασιακή ανασφάλεια» (δηλαδή τα χρήματα που θα χάσει ένας εργαζόμενος αν μείνει άνεργος ως ποσοστό της προηγούμενης αμοιβής του) και οι χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.