ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πανευρωπαϊκό ασφαλιστικό προϊόν εισηγείται η Κομισιόν

brussels1

Τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού ασφαλιστικού προϊόντος (Pan European Personal Pensions – PEPP) για την ενίσχυση της ατομικής αποταμίευσης με βάση ενιαίους κανόνες εισηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την ιδιωτική ασφαλιστική αποταμίευση.

Η πρόταση για τη δημιουργία ενός ασφαλιστικού προϊόντος με ευρωπαϊκό διαβατήριο, τα δικαιώματα του οποίου κάθε Ευρωπαίος πολίτης θα μπορεί να τα μεταφέρει σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος, έχει τη μορφή Κανονισμού και αναμένεται να τεθεί σε άμεση ισχύ –σε είκοσι ημέρες– αμέσως μετά την έγκρισή του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο χωρίς, δηλαδή να μεσολαβήσει μεταβατική περίοδο και διαδικασία ενσωμάτωσης από τα εθνικά κοινοβούλια.

Με τον τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να δείξει τη σημασία που έχει η προώθηση της ιδέας της συμπληρωματικής σύνταξης από ιδιωτικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, επαγγελματικά ταμεία, ακόμη και τράπεζες ή επενδυτικές εταιρείες, προκειμένου να ενισχυθεί η ατομική αποταμίευση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οπως διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο κείμενο της ανακοίνωσης για τη δημιουργία του PEPP, μόνο το 27 % των Ευρωπαίων ηλικίας μεταξύ 25 και 59 ετών έχει συνάψει συμβόλαιο για κάποιο συνταξιοδοτικό προϊόν.

Η προσφορά είναι συγκεντρωμένη σε λίγα κράτη-μέλη, ενώ σε ορισμένα άλλα είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία της ευρωπαϊκής αποταμίευσης μέσω του PEPP, τα χαρακτηριστικά του νέου ασφαλιστικού προϊόντος θα εγκριθούν από την EIOPA, την ευρωπαϊκή αρχή για την εποπτεία των ασφαλιστικών εταιρειών και των επαγγελματικών ταμείων, ενώ ενιαίοι θα είναι και οι κανόνες διανομής τους από τους διαφορετικούς παρόχους στην Ε.Ε. Πρόκειται ουσιαστικά για το πρώτο ασφαλιστικό προϊόν με κοινές προδιαγραφές που θα πρέπει προηγουμένως να εγκριθούν από τους επόπτες, κάτι που θα διαφοροποιήσει τη μέχρι σήμερα πρακτική της ιδιωτικής ασφάλισης, η οποία δεν διέπεται από ενιαίους κανόνες τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ασφαλιστικού προγράμματος.

Η πρόταση κανονισμού PEPP συνοδεύεται από σύσταση της Επιτροπής για τη φορολογική μεταχείριση των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του PEPP. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να χορηγήσουν στα PEPP την ίδια φορολογική μεταχείριση με εκείνη που εφαρμόζεται σε παρεμφερή υφιστάμενα εθνικά προϊόντα, ακόμη και αν το ΡΕΡΡ δεν ανταποκρίνεται πλήρως στα εθνικά κριτήρια για τις φορολογικές ελαφρύνσεις. Τα κράτη-μέλη καλούνται επίσης να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη φορολόγηση των υφιστάμενων ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων τους, οι οποίες αναμένεται να ευνοήσουν τη σύγκλιση των φορολογικών καθεστώτων.

Το PEPP, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ε.Ε., θα επιτρέψει στους καταναλωτές να συμπληρώνουν εκουσίως τις αποταμιεύσεις τους ενόψει της συνταξιοδότησής τους και να τυγχάνουν παράλληλα ισχυρής προστασίας ως καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, θα έχουν το δικαίωμα να αλλάζουν πάροχο κάθε πέντε έτη –τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό– με ανώτατο όριο κόστους, ενώ ελεύθερη θα είναι και η μεταφορά τους μεταξύ κρατών-μελών, προκειμένου οι αποταμιευτές PEPP να είναι σε θέση να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στο πρόγραμμα, ακόμα και όταν μετακινούνται σε άλλο κράτος-μέλος. Οι αποταμιευτές θα έχουν περισσότερες δυνατότητες επιλογής από ένα ευρύ φάσμα παρόχων PEPP, οι οποίοι θα πρέπει να λαμβάνουν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Οι μελλοντικοί συνταξιούχοι θα επωφεληθούν με τον τρόπο αυτόν από το μεγαλύτερο ανταγωνισμό, αλλά και από τις αυστηρές απαιτήσεις παροχής πληροφοριών και τους αυστηρούς κανόνες διανομής, που θα περιλαμβάνει και το Διαδίκτυο.