ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιβράδυνση στη Βρετανία τόσο το 2017 όσο και το 2018

Επιβράδυνση στη Βρετανία τόσο το 2017 όσο και το 2018

Εξαίρεση στη γενικότερη επιτάχυνση της ανάπτυξης διεθνώς αποτελεί η Βρετανία, η οποία, σύμφωνα με το ΔΝΤ, θα διαπιστώσει την επιβράδυνση της ανάπτυξής της τόσο το 2017 όσο και το 2018. Το Ταμείο υποβάθμισε την πρόβλεψή του για αύξηση του βρετανικού ΑΕΠ το 2017 κατά 3 μονάδες βάσης σε σύγκριση με την πρόβλεψη του Απριλίου. Τώρα μιλάει για αύξηση του βρετανικού ΑΕΠ μόνον κατά 1,7% και κατά 1,5% το 2018, εν ολίγοις για ανάπτυξη ίση μόνον με το ήμισυ του παγκόσμιου μέσου όρου.

Για το 2017, το ΔΝΤ τονίζει ότι στη Βρετανία «επιβραδύνθηκε η ιδιωτική κατανάλωση εξαιτίας της υποτίμησης της στερλίνας, που επιβάρυνε το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών». Η ανάπτυξη της Βρετανίας ήταν, έτσι, η ασθενέστερη μεταξύ των οικονομιών του G7 το πρώτο εξάμηνο, καθώς η απόφαση για απόσχιση από την Ε.Ε. πλήττει τις επενδύσεις και ωθεί προς τα πάνω τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός στη Βρετανία αποτελεί εξαίρεση μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομιών, καθώς βρίσκεται κατά σχεδόν μία εκατοστιαία μονάδα πάνω από τον στόχο της Τράπεζας της Αγγλίας.

Σε ό,τι αφορά τη μεσοπρόθεσμη προοπτική ανάπτυξης της Βρετανίας, υπογραμμίζει ότι «είναι εξαιρετικά αβέβαιη και θα εξαρτηθεί εν μέρει από τη νέα οικονομική σχέση της με την Ε.Ε. και από το κατά πόσον θα ενισχυθούν τα εμπόδια στο εμπόριο, στη μετανάστευση και στη διασυνοριακή οικονομική δραστηριότητα». Τονίζει, άλλωστε, ότι όλες οι εκτιμήσεις του έχουν γίνει βάσει της υπόθεσης ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε. θα προχωρήσουν «χωρίς να προκαλέσουν υπερβολική αβεβαιότητα και η όποια διευθέτηση συμφωνηθεί, θα γίνει κατά τρόπο που δεν θα συνεπάγεται την ενίσχυση των εμποδίων».