ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το Ευρωκοινοβούλιο βάζει φρένο στην ΕΚΤ

Το Ευρωκοινοβούλιο βάζει φρένο στην ΕΚΤ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασκεί κριτική στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για επιτάχυνση της εκκαθάρισης των τραπεζικών ισολογισμών από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εντείνει τις πιέσεις της στο Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, ώστε να αναπροσαρμόσει τα σχέδιά της για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, πριν τεθούν σε εφαρμογή μέσα στο επόμενο έτος.
Παρότι δεν είναι δεσμευτική, η γνωμοδότηση υποστηρίζει ότι το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν έχει από νομική άποψη την αρμοδιότητα να υιοθετήσει το υφιστάμενο σχέδιο για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, διότι επιβάλλει «κανόνες σε ένα ευρύ φάσμα που ισχύει για όλες τις τράπεζες». Το έγγραφο κυκλοφόρησε χθες ενόψει της σημερινής ομιλίας της Ντανιέλ Νουί, προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

Τον Οκτώβριο η ΕΚΤ πρότεινε την εφαρμογή νέων κανόνων για τις τράπεζες της Ευρωζώνης που έχει υπό την εποπτεία της, με στόχο τη διαγραφή των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στόχος τού νέου πλαισίου είναι να μη συσσωρευτεί μεγάλος όγκος κόκκινων δανείων στους τραπεζικούς ισολογισμούς.

Αυτό συνέβη στη χρηματοπιστωτική κρίση και στην κρίση χρέους, με αποτέλεσμα οι τράπεζες να μην μπορούν να χορηγήσουν νέα δάνεια και να στηρίξουν έτσι την ανάπτυξη. Χωρίς την εφαρμογή των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ, η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη δεν θα ήταν τόσο ισχυρή, όπως τονίζουν οικονομικοί αναλυτές.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, δίδεται προθεσμία διετίας από τον Ιανουάριο για να συγκεντρώσουν οι τράπεζες τα κεφάλαια και έτσι να σχηματίσουν προβλέψεις που θα καλύπτουν το 100% των μη εξυπηρετούμενων δανείων που δεν έχουν εγγύηση, όπως είναι τα δάνεια των πιστωτικών καρτών. Παράλληλα, η ΕΚΤ προτείνει επταετή προθεσμία για να καλυφθούν με κεφάλαια τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με εγγύηση. Στην Ιταλία, όπου το πρόβλημα με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι χρόνιο και πολύ οξύ, ο χρηματοπιστωτικός κλάδος ανησυχεί μήπως μια υπερβολικά γρήγορη εκκαθάριση των τραπεζών από μη εξυπηρετούμενα δάνεια προκαλέσει την πώληση των «κόκκινων χαρτοφυλακίων» σε πολύ χαμηλές τιμές. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την εξάντληση των κεφαλαίων των τραπεζών, διότι θα έπρεπε να καλυφθούν μεγάλα «κενά» στους ισολογισμούς τους.

Το σχέδιο της ΕΚΤ βρίσκεται ακόμα υπό εξέταση, αλλά η Φρανκφούρτη δήλωσε ότι δεν θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές. Σημειωτέον ότι αφορά τα μελλοντικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια και όχι τα υφιστάμενα. Μέχρι σήμερα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ευρωζώνη υπολογίζονται σχεδόν στο ένα τρισ. ευρώ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει ότι η ΕΚΤ δεν μπορεί να επιβάλει γενικούς κανόνες σε όλες τις τράπεζες που έχει υπό την επίβλεψή της, αλλά μόνον προληπτικά μέτρα σε συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αντίθετα, οι νέοι κανόνες της ΕΚΤ απαιτούν την υιοθέτηση αυστηρότερων προβλέψεων από όλες τις τράπεζες.

Τον Οκτώβριο, ο Αντόνιο Ταγιάνι, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είχε αποστείλει επιστολή στη Φρανκφούρτη τον Οκτώβριο γι’ αυτό το θέμα.

Η ΕΚΤ έχει υπονοήσει ότι το σχέδιο για τα κόκκινα δάνεια είναι πιο χαλαρό συγκριτικά με τις αρχικές προθέσεις της.

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη λήψη νομοθετικών μέτρων για τη μείωση των κόκκινων δανείων από την άνοιξη του 2018.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ιταλία υπολογίζονταν στα 263 δισ. ευρώ κατά τα τέλη του α΄ τριμήνου. Μεγάλο όγκο κόκκινων δανείων παρουσιάζουν οι ισολογισμοί των ελληνικών και των κυπριακών τραπεζών.