ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ε.Ε. έτοιμη να εγκρίνει αίτημα της ΕΚΤ για «πάγωμα» των αναλήψεων από τράπεζες υπό κατάρρευση

Η Ε.Ε. έτοιμη να εγκρίνει αίτημα της ΕΚΤ για «πάγωμα» των αναλήψεων από τράπεζες υπό κατάρρευση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται έτοιμη να ικανοποιήσει αίτημα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για προσωρινή αναστολή αναλήψεων όταν οι εποπτικές αρχές κρίνουν ότι μια τράπεζα βρίσκεται στα όρια της χρεοκοπίας. Σκοπός αυτής της πρότασης είναι να αποφευχθούν οι μαζικές αναλήψεις μέχρι να βρεθεί μια λύση, ώστε να μην επαναληφθεί η βιαστική διάλυση της Banco Popular. Πηγές του Bloomberg αποκαλύπτουν ότι η εσθονική προεδρία προτείνει το «πάγωμα» αναλήψεων από όλους τους λογαριασμούς, ακόμη και τους ασφαλισμένους, που τηρούνται σε τράπεζες οι οποίες έχουν κηρυχθεί «υπό χρεοκοπία ή που είναι πιθανόν να χρεοκοπήσουν». Στο έγγραφο εργασίας διατηρείται η πρόταση της Κομισιόν, σύμφωνα με την οποία οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να έχουν την εξουσία να επιβάλουν «πάγωμα» στις αναλήψεις από τραπεζικές καταθέσεις έως πέντε ημέρες για τράπεζες που ήδη βρίσκονται υπό χρεοκοπία. Πολλοί αναλυτές αλλά και η Τράπεζα της Αγγλίας έχουν προειδοποιήσει ότι τέτοιες προτάσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αποσταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η Ζαμπίνε Λαουτενσλέγκερ, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ, επανήλθε χθες σε αυτό το ζήτημα. Είναι απαραίτητο ένα τέτοιο εργαλείο αναστολής που θα «πάγωνε» προσωρινά τις υποχρεώσεις των τραπεζών, δηλαδή τις καταθέσεις, προκειμένου να υπάρχει χρόνος για να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις, δήλωσε η κ. Λαουτενσλέγκερ σε συνέδριο στη Φρανκφούρτη. Προσέθεσε ότι, «αν υπάρξουν πολλές εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα, τότε δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα».

Τα κράτη-μέλη, εντούτοις, εγκαταλείπουν αμφιλεγόμενη πρόταση για «πρόωρη αναστολή» των αναλήψεων, δηλαδή προτού αποφασιστεί από τις τραπεζικές αρχές εξυγίανσης ότι το εκάστοτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα οδεύει σε χρεοκοπία.

Το έγγραφο εργασίας της εσθονικής προεδρίας, με ημερομηνία 6 Νοεμβρίου, αναφέρει ότι «οι αρχές εξυγίανσης θα πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά τη δυνατότητα επέκτασης αυτής της αναστολής και στις καλυμμένες καταθέσεις, ιδιαίτερα των φυσικών προσώπων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε περίπτωση που η εφαρμογή εξαίρεσής τους πλήξει την εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών». Ασφαλισμένες ή καλυμμένες θεωρούνται οι καταθέσεις έως 100.000 ευρώ.

Η ΕΚΤ τάσσεται υπέρ αναστολής όλων των τραπεζικών πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων, λόγω των αλυσιδωτών αντιδράσεων που προκλήθηκαν από τη χρεοκοπία της Lehman Brothers, το 2008.