ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποβάθμιση της Barclays από τη Moody’s λόγω μείωσης της κερδοφορίας

20s15barcl10

Ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Moody’s υποβάθμισε την Barclays, αναφέροντας ως αιτία την ανησυχία για τα έσοδα που θα έχει η επενδυτική τράπεζα μετά τον διαχωρισμό της λιανικής τραπεζικής από την επενδυτική. Η συνολική πιστοληπτική αξιολόγηση της Barclays απέχει πλέον μόλις μία βαθμίδα από την κερδοσκοπική κατηγορία («σκουπίδια», στην αργκό της αγοράς), με τη Moody’s να αναφέρει ότι η τράπεζα θα αντιμετωπίσει «προκλήσεις στην κερδοφορία της», ενώ έχει ήδη υποστεί αρνητικές συνέπειες από τον διαχωρισμό της λιανικής από την επενδυτική τραπεζική. Παρά την υποβάθμιση, την Πέμπτη το πρώτης προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις, ομόλογο 1 δισ. ευρώ που έχει εκδώσει η τράπεζα παρέμενε σχεδόν αμετάβλητο, σε μεγάλο βαθμό διότι η τράπεζα είχε προειδοποιήσει, στις αρχές του έτους, για πιθανή πιστοληπτική υποβάθμιση.

Η πιστοληπτική υποβάθμιση ορισμένων εκ των μεγαλυτέρων βρετανικών τραπεζών έχει υποχωρήσει το τελευταίο διάστημα, εξαιτίας των νέων κανόνων που υιοθετήθηκαν μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, με στόχο την ενίσχυση των τραπεζών και τον περιορισμό του χρηματοπιστωτικού ρίσκου. Ενα από τα βασικά μέτρα που θα αρχίσει να ισχύει από το 2019 είναι ο διαχωρισμός τραπεζικών λειτουργιών που έχουν υψηλότερο ρίσκο από άλλες που δεν έχουν. Κατά τη Moody’s, αυτός ο διαχωρισμός λειτουργιών έχει αρνητική επίπτωση στην πιστοληπτική τους αξιολόγηση, διότι κάθε ξεχωριστή εταιρική οντότητα θα πρέπει να εκδίδει στο μέλλον ομόλογα ανεξάρτητα από την άλλη, και συνεπώς χάνονται τα οφέλη της επιχειρηματικής και επενδυτικής διαφοροποίησης.

Η Barclays άλλαξε τη νομική της δομή στις αρχές του μήνα, ώστε να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία που έχει ως στόχο την προστασία των καταθέσεων από τις λειτουργίες της τράπεζας που ενέχουν υψηλότερο ρίσκο, όπως η διαπραγμάτευση μετοχών, ομολόγων, εμπορευμάτων κ.λπ. Η υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας μιας εταιρείας ενδέχεται να αυξήσει το κόστος δανεισμού της. Η Barclays έχει εκδώσει ομόλογα ονομαστικού ύψους 14,8 δισ. λιρών στερλινών, με λήξη έως τα τέλη του 2019, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg. H βρετανική τράπεζα έχει ενημερώσει τους επενδυτές ότι ελπίζει να περιορίσει το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους της κατά 1 δισ. δολάρια τον επόμενο χρόνο.