ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι αγορές θα τιμωρήσουν τη δημοσιονομική χαλάρωση

Οι αγορές θα τιμωρήσουν τη δημοσιονομική χαλάρωση

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προειδοποίησε χθες την Ιταλία και άλλες χώρες της Ευρωζώνης που έχουν υψηλό δημόσιο χρέος να μη χαλαρώσουν τη δημοσιονομική τους πολιτική, διότι θα διακινδυνεύσουν να βρεθούν στο στόχαστρο των αγορών. Η προειδοποίηση δεν αφορά μόνο την Ιταλία, αλλά και τη Γαλλία, την Πορτογαλία και το Βέλγιο, ωστόσο στη Ρώμη ετοιμάζεται να αναλάβει μια κυβέρνηση που έχει υποσχεθεί μεγάλη δημοσιονομική χαλάρωση ενώ, παράλληλα, η Ιταλία έχει το δεύτερο υψηλότερο δημόσιο χρέος μετά την Ελλάδα.

«H επιδείνωση του αναπτυξιακού περιβάλλοντος ή η χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής σε χώρες με υψηλό δημόσιο χρέος θα μπορούσε να επηρεάσει τις δημοσιονομικές προοπτικές και, κατ’ επέκταση, το κλίμα στις αγορές (εις βάρος) ορισμένων κρατών-μελών της Ευρωζώνης», αναφέρουν οι οικονομολόγοι της ΕΚΤ στην Εκθεση Δημοσιονομικής Σταθερότητας, που δημοσιεύεται δύο φορές τον χρόνο. «Παρά τις συνολικά θετικές εξελίξεις τα τελευταία τρίμηνα, ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης εξακολουθούν να είναι ευάλωτα», προειδοποιεί η ΕΚΤ. Σχολιάζοντας τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών στην Ιταλία και τον αντίκτυπό τους στην αγορά ομολόγων, ο Βίτορ Κονστάνσιο, αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, δήλωσε χθες ότι η άνοδος των ιταλικών αποδόσεων «δεν αποτελεί τεράστια εξέλιξη, αλλά σίγουρα σημαντική εξέλιξη και αιτία ανησυχίας». Η απόδοση του ιταλικού δεκαετούς ομολόγου διαμορφώθηκε χθες στο 2,36%, έχοντας αυξηθεί κατά περίπου 50 μονάδες βάσης (0,5%) τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Η ΕΚΤ επισημαίνει τέσσερις βασικές απειλές για τη δημοσιονομική σταθερότητα στην Ευρωζώνη τα επόμενα δύο χρόνια. Πρώτον, την πρόκληση κρίσης στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές και την επέκταση εξαιτίας σημαντικής αλλαγής στάσης απέναντι στην ανάληψη ρίσκου, που θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των αποδόσεων. Δεύτερον, τη δυνητική αδυναμία των τραπεζών να παίζουν τον ρόλο μεσάζοντος εξαιτίας χαμηλών οικονομικών επιδόσεων και διαρθρωτικών προβλημάτων. Τρίτον, την ανησυχία για το επίπεδο του ιδιωτικού και δημοσίου χρέους, που βρίσκεται σήμερα σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Τέταρτον, τις απειλές προς τη ρευστότητα που ενδέχεται να προέλθουν από τον χρηματοπιστωτικό τομέα (εξαιρουμένων των τραπεζών).

Η οικονομία της Ευρωζώνης εξακολουθεί να αναπτύσσεται με ικανοποιητικό ρυθμό, ωστόσο είναι πιθανή μια σημαντικότερη επιβράδυνση, ενώ η πολιτική αβεβαιότητα σε χώρες όπως η Ιταλία ενδέχεται να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη, σύμφωνα με τα πρακτικά από την τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ. Υποβαθμίζοντας τις ανησυχίες που εκφράζονται εσχάτως από οικονομικούς αναλυτές, οι κεντρικοί τραπεζίτες της Ευρωζώνης υποστήριξαν πως ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της Ευρωζώνης εξακολουθεί να είναι «στιβαρή» και ευρεία, ωστόσο προειδοποίησαν πως δεν μπορεί να αποκλειστεί μια μεγαλύτερη επιβράδυνση της οικονομίας της Ευρωζώνης. Το πρώτο τρίμηνο του 2018 η Ευρωζώνη αναπτύχθηκε με τριμηνιαίο ρυθμό 0,4% ενώ το τέταρτο τρίμηνο του 2017 είχε αναπτυχθεί με ρυθμό 0,7%. Η δε γερμανική οικονομία επιβραδύνθηκε από το 0,6% στο τέλος του 2017, στο 0,3% το πρώτο τρίμηνο του 2018. «Υπήρξαν σημάδια υποχώρησης της ζήτησης τα οποία χρήζουν προσεκτικής παρακολούθησης», αναφέρεται στα πρακτικά από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΚΤ τον Απρίλιο. «Σημαντικότερη υποχώρηση της ζήτησης, ιδιαίτερα της εξωτερικής ζήτησης, δεν μπορεί να αποκλειστεί», προειδοποιεί η ΕΚΤ. Οι πρόσφατες έρευνες υπευθύνων παραγγελιών (PMI) υποδηλώνουν συνέχιση της επιβράδυνσης της οικονομίας της Ευρωζώνης και το δεύτερο τρίμηνο του 2018.