ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αρχισε η κούρσα για τη διαδοχή της Ντανιέλ Νουί

17s1nu

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  (ΕΚΤ) εκκίνησε τη διαδικασία αναζήτησης νέου επικεφαλής για την εποπτεία των τραπεζών, διότι η τετραετής θητεία της Γαλλίδας Ντανιέλ Νουί ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. Αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα κάποια υποψηφιότητα, δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης έχουν αναφέρει ως πιθανούς υποψηφίους τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής Αντρέα Ενρία, τον επόπτη της ΕΚΤ Ινιάτσιο Αντζελόνι, την υποδιοικήτρια της ιρλανδικής κεντρικής τράπεζας Σάρον Ντόνερι και τον πρώην Ολλανδό επόπτη Γιαν Σίμπραντ.

Παρότι οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν προσωπικά από τους ενδιαφερομένους, καμία υποψηφιότητα δεν έχει πιθανότητες επιτυχίας, χωρίς την έγκριση της κυβέρνησης της χώρας του υποψηφίου και χωρίς παρασκηνιακές διαβουλεύσεις μεταξύ των χωρών-μελών της Ευρωζώνης.

Επιτροπή της ΕΚΤ θα καταρτίσει λίστα των επικρατέστερων υποψηφίων από τις αιτήσεις που θα υποβληθούν, και θα καταθέσει την τελική πρότασή της στο Συμβούλιο της Ε.Ε. το φθινόπωρο. Θα έχει προηγηθεί διαβούλευση με το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το 2017, οι βασικές αποδοχές της κ. Νουί ανήλθαν στις 283.488 ευρώ, όπως και των τακτικών μελών του Συμβουλίου της ΕΚΤ. Η κ. Νουί διαμόρφωσε από την αρχή τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM). Αντιμετώπισε, όμως, μεγάλες δυσκολίες προ μηνών, όταν επιχείρησε να θεσπίσει κανόνες που θα επέβαλαν στις ευρωπαϊκές τράπεζες να καλύψουν πλήρως το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με προβλέψεις και μέσα σε αρκετά στενά χρονικά περιθώρια. Υπήρξαν, ωστόσο, έντονες αντιδράσεις από χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. Οι αντιδράσεις ήταν εντονότερες από την Ιταλία, οι τράπεζες της οποίας βαρύνονται με περίπου το 25% των κόκκινων δανείων της Ευρωζώνης.

Τραπεζικοί αλλά και πολιτικοί κύκλοι της Ιταλίας χαρακτήρισαν ασφυκτικά τα χρονικά περιθώρια μέσα στα οποία καλούνται οι ιταλικές τράπεζες να συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες προβλέψεις. Ενα από τα επιχειρήματα που προέβαλαν ήταν ότι η υπερβολική πίεση θα ανάγκαζε τις ευρωπαϊκές τράπεζες να διακόψουν κάθε δανεισμό, με αποτέλεσμα να στερέψει από ρευστότητα η οικονομία.

Ο νέος επικεφαλής της τραπεζικής εποπτείας θα επιβλέπει τις 118 μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρωζώνης, με ενεργητικό περίπου 21 τρισ. ευρώ και έναν τεράστιο όγκο μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs).

Η κ. Νουί δυσκολεύθηκε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των κόκκινων δανείων, καθώς οι ιταλικές τράπεζες αντέδρασαν στα σχέδια για επιθετικές πωλήσεις κόκκινων δανείων αλλά και για απαιτητικές προβλέψεις για την κάλυψή τους. Καταλήγοντας σε έναν συμβιβασμό έπειτα από μήνες καθυστερήσεων, η ΕΚΤ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα νέες οδηγίες που δίνουν περισσότερο χρόνο στις τράπεζες με μεγαλύτερο όγκο κόκκινων δανείων για να προχωρήσουν στις αναγκαίες προβλέψεις. Οι νέες οδηγίες δεν επιβάλλουν ενιαίους κανόνες σε όλες τις τράπεζες. Εξάλλου η κερδοφορία των τραπεζών είναι περιορισμένη. Τα κέρδη του κλάδου ως ποσοστό ανέρχονται μόνον στο 6% το τελευταίο τρίμηνο του 2017, ενώ πολλές τράπεζες δεν καλύπτουν με τα κέρδη τους ούτε το κόστος του μετοχικού τους κεφαλαίου. Ωστόσο, οι τράπεζες έχουν σχηματίσει μεγάλα κεφαλαιακά αποθέματα και έχουν επαρκή διαθέσιμα για να αντέξουν σε μια ύφεση.