ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ζητείται η εκ βάθρων αναδιάρθρωση της ΕΤΕπ

Ζητείται η εκ βάθρων αναδιάρθρωση της ΕΤΕπ

Επτά ευρωπαϊκές κυβερνήσεις απαιτούν ριζικές αλλαγές στη λειτουργία και στη διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ενώ η ίδια ζητεί την αναπλήρωση των κεφαλαίων που θα χαθούν μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ε.Ε. Μετά το Brexit, η ΕΤΕπ θα χάσει 39 δισ. ευρώ, που είναι η συνεισφορά της Βρετανίας σε μια κεφαλαιακή βάση 243 δισ. ευρώ. Πληροφορίες των Financial Times αποκάλυψαν πως η Σουηδία, η Ολλανδία και η Αυστρία ανήκουν στην ομάδα των επτά ευρωπαϊκών χωρών που υποστηρίζουν πως η αποχώρηση της Βρετανίας από την Ε.Ε. οδηγεί την τράπεζα σε «σημείο καμπής». Σε έγγραφο που απέκτησε η βρετανική εφημερίδα αναφέρεται πως θα πρέπει να συζητηθεί «έως ποίου σημείου δικαιολογείται η αναπλήρωση αυτών των κεφαλαίων». Αυτό το ζήτημα αντανακλά τον ευρύτερο προβληματισμό μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το εάν θα πρέπει να αυξηθούν οι συνδρομές τους στον κοινό προϋπολογισμό ή αν θα πρέπει να μειωθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια.

Την ίδια ώρα, όμως, υψηλοί αξιωματούχοι της Ε.Ε. επισημαίνουν πως η επιστολή αυτή αφορά θέματα που αφορούν ΕΤΕπ. Πρόκειται για την καθυστέρηση της ΕΤΕπ να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις που έχει προτείνει η εσωτερική επιτροπή ορκωτών λογιστών. Δεν έχουν ληφθεί, επίσης, μέτρα για τη βελτίωση της διαχείρισης του επενδυτικού κινδύνου και για την επιλογή των προγραμμάτων χρηματοδότησης. Στο επίμαχο θέμα της διακυβέρνησης, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να τεθεί τέλος «σε αυτόν τον ανορθόδοξο συνδυασμό ευθυνών» που αναλαμβάνουν οι αντιπρόεδροι της τράπεζας, ώστε να μην ανακύψει ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων. Η ΕΤΕπ είχε αναλάβει σημαντικό ρόλο μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, με τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, ιδιαίτερα στον κλάδο των αυτοκινητοβιομηχανιών. Οπως αναφέρει η ΕΤΕπ, χορηγεί δάνεια τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ενισχύει μικρομεσαίες αλλά και καινοτόμες νεοφυείς εταιρείες.