ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

­­­­Κατά 2,2% αυξήθηκε το κόστος εργασίας στην Ευρωζώνη

­­­­Κατά 2,2% αυξήθηκε το κόστος εργασίας στην Ευρωζώνη

Το κόστος εργασίας στην Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 2,2% το δεύτερο τρίμηνο του 2018, κυρίως εξαιτίας της αύξησης του μη μισθολογικού κόστους, δηλαδή της φορολογίας της εργασίας, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο του κόστους εργασίας από το 2012, ωστόσο αν υπολογιστεί μόνο η αύξηση των μισθών, τότε η άνοδος του κόστους εργασίας είναι η υψηλότερη από το τρίτο τρίμηνο του 2017.

Στην Ελλάδα καταγράφηκε η τέταρτη μεγαλύτερη αύξηση του κόστους εργασίας, κατά 5%, στην Ευρωζώνη. Η συνολική αύξηση του ωριαίου κόστους εργασίας στην Ευρωζώνη ήταν 2,2%, με τους μισθούς να αυξάνονται κατά 1,9% και το μη μισθολογικό κόστος (εισφορές για κοινωνική ασφάλιση και άλλοι φόροι στην εργασία) αυξήθηκε κατά 2,9%. Το πρώτο τρίμηνο του 2018 το κόστος εργασίας είχε αυξηθεί κατά 2,1% με τους μισθούς να αυξάνονται κατά 1,8% και το μη μισθολογικό κόστος κατά 2,8%.

H Eυρωπαϊκή Kεντρική Tράπεζα προβλέπει μέσο πληθωρισμό 1,7% για το 2018. Η μεγαλύτερη αύξηση του κόστους εργασίας το δεύτερο τρίμηνο καταγράφτηκε στη Ρουμανία (15,9%), στη Λετονία (11,7%) και στην Ουγγαρία (10,2%).

Ακολουθούν η Λιθουανία με αύξηση 9,8%, η Σλοβακία με αύξηση 7,9% και η Ελλάδα με αύξηση 5%. Στην Ελλάδα η αύξηση του ωριαίου κόστους εργασίας ήταν 5% το δεύτερο τρίμηνο. Οι μισθοί στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 3,4% και το μη μισθολογικό κόστος κατά 9,7%.

Το χαμηλότερο ποσοστό αύξησης του κόστους εργασίας καταγράφτηκε στο Λουξεμβούργο, κατά 0,6%, στην Ισπανία, κατά 0,7% και στην Ολλανδία, κατά 0,9%. Στο σύνολο της Ε.Ε. το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά μέσον όρο 2,6% (μισθοί και μη μισθολογικό κόστος αυξήθηκαν και τα δύο κατά 2,6%) το δεύτερο τρίμηνο του 2018, ενώ το πρώτο τρίμηνο του έτους είχε αυξηθεί κατά 2,8%.