Εξαγορές εταιρειών που διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό στην Αν. Ευρώπη

Εξαγορές εταιρειών που διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό στην Αν. Ευρώπη

1' 44" χρόνος ανάγνωσης

Τεράστια έλλειψη εργατικού δυναμικού εξαναγκάζει τις επιχειρήσεις στην Ανατολική Ευρώπη να προβούν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές με κύριο –ή ακόμα και αποκλειστικό– στόχο την απόκτηση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να αυξήσουν την παραγωγή ή να επεκτείνουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Το χάσμα μεταξύ ελλείψεων εργατικού δυναμικού και έντονης οικονομικής δραστηριότητας οδήγησε στην ανάπτυξη της τακτικής. Παρ’ όλα αυτά, ο σκοπός κάλυψης των κενών θέσεων αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό μέρος των εξαγορών και συγχωνεύσεων που διενεργούνται συνολικά στην περιοχή. Η έλλειψη εργαζομένων οδήγησε κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018 στον περιορισμό της παραγωγής στο 83% στις ουγγρικές βιομηχανικές εταιρείες, στο 50% στις πολωνικές και στο 44% στις τσεχικές, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Eurostat). «Είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε μεγάλη διαφορά για την απόκτηση καταρτισμένου εργατικού δυναμικού», δήλωσε στο Reuters ο Ακος Ζάμπο, διευθύνων σύμβουλος της Tranzit-Food, ουγγρικής εταιρείας πουλερικών, ύστερα από εξαγορά των περιουσιακών στοιχείων ανταγωνιστικής εταιρείας. Το γεγονός ότι η εξαγορασθείσα εταιρεία είχε 550 εξειδικευμένους εργαζομένους έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην ολοκλήρωση της εξαγοράς. Ο κ. Ζάμπο συμπλήρωσε πως παλαιότερα οι εξαγορές γίνονταν βάσει στοιχείων όπως η αποδοτικότητα, το μερίδιο στην αγορά, η αναγνωρισιμότητα, τα περιουσιακά στοιχεία, οι προγραμματισμένες επενδύσεις, η αυτονομία στην αγορά. Πλέον, τόνισε, εκτός αυτών των στοιχείων, ελέγχεται και το εργατικό δυναμικό, καθώς έχει μεγαλύτερη σημασία από τα περιουσιακά στοιχεία.

Η καταναλωτική ζήτηση αυξάνεται κατά περίπου 15% ανά έτος, εκτιμά η Μαρτίνα Στεβούλοβα, διευθυντικό στέλεχος στην εταιρεία επίπλων Lind Mobler, γεγονός που αναγκάζει τις εταιρείες να προσπαθούν να αυξάνουν την παραγωγή τους και συνεπώς να χρειάζονται νέο εργατικό δυναμικό.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι τεράστιες ελλείψεις εργατικού δυναμικού σημειώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία τα ποσοστά ανεργίας στην Ανατολική Ευρώπη βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δέκα ετών. Με τη συντριπτική πλειονότητα του εργατικού δυναμικού να απασχολείται, καθίσταται δύσκολη ή και αδύνατη η κάλυψη κενών. Ενδεικτικά, η Ουγγαρία με 3,8% ποσοστό ανεργίας, το τέταρτο χαμηλότερο στην Ε.Ε., διαθέτει 83.611 κενές θέσεις εργασίας. Ως εναλλακτική λύση στις ελλείψεις εργατικού δυναμικού, πολλές επιχειρήσεις υιοθέτησαν την αυτοματοποίηση. Ωστόσο, υπάρχουν τομείς, όπως η τεχνολογία πληροφοριών και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, που απαιτούν ανθρώπινη φυσική παρουσία και εξειδίκευση.