Προειδοποίηση ΕΚΤ για εκτίναξη κόστους δανεισμού υπερχρεωμένων χωρών, λόγω Ιταλίας

Προειδοποίηση ΕΚΤ για εκτίναξη κόστους δανεισμού υπερχρεωμένων χωρών, λόγω Ιταλίας

1' 45" χρόνος ανάγνωσης

Τα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί στην αγορά ιταλικών ομολόγων ενδέχεται να μεταδοθούν σε άλλες υπερχρεωμένες χώρες-μέλη της Ευρωζώνης προκαλώντας εκτίναξη του κόστους δανεισμού τους. Στην προειδοποίηση αυτή προέβη χθες η ΕΚΤ στην εξαμηνιαία έκθεσή της για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, στην οποία υπογραμμίζει ότι έχουν αυξηθεί οι κίνδυνοι από τον Μάιο και την προηγούμενη έκθεσή της.

Ανάμεσα στους κινδύνους που διαβλέπει η τράπεζα, υπογραμμίζει ιδιαίτερα τις αυξημένες δαπάνες στις οποίες σχεδιάζει να προχωρήσει η Ιταλία, ένα ενδεχόμενο τέλος στην περίοδο οικονομικής ανάπτυξης στις ΗΠΑ, αλλά και τις υπερβολικά υψηλές αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων της Ευρωζώνης. Εκφράζοντας την ανησυχία της για το κατά πόσον είναι βιώσιμα τα διάφορα επίπεδα του δημόσιου χρέους, η ΕΚΤ τονίζει πως «οι πιέσεις στο κόστος δανεισμού των χωρών σε συνδυασμό με την απουσία δημοσιονομικής εξυγίανσης μπορεί να οδηγήσουν το χρέος των υπερχρεωμένων χωρών σε επίπεδα μη βιώσιμα».

Σε αντίθεση με την πάγια θέση της, η τράπεζα προειδοποιεί τώρα για ανοδικές τάσεις στις αγορές ακινήτων της Ευρωζώνης, για κάποιες «ήπιες ενδείξεις» υπερτίμησης, αλλά και για μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις χώρες-μέλη. Αναφερόμενη ειδικότερα στους παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποσταθεροποίηση και εκτίναξη του κόστους δανεισμού, τονίζει πως αυτοί είναι τόσο εγχώριοι της Ευρωζώνης όσο και εξωτερικοί. Σε αυτούς συγκαταλέγει «τις άτακτες αντιδράσεις της αγοράς στην πολιτική αβεβαιότητα που επικρατεί στην Ευρωζώνη, τα εντεινόμενα προβλήματα των αναδυόμενων αγορών που θα μπορούσαν να μεταδοθούν στις ανεπτυγμένες οικονομίες αλλά και μια ραγδαία ανατροπή στις μακροοικονομικές προοπτικές των ΗΠΑ». Διαβλέπει, ειδικότερα, κινδύνους σε περίπτωση απότομης αλλαγής στη νομισματική ή δημοσιονομική πολιτική των ΗΠΑ, που θα μπορούσε να προκαλέσει κραδασμούς στις αναδυόμενες αγορές, καθώς έχουν συσσωρεύσει μεγάλα χρέη σε δολάρια και είναι εκτεθειμένες σε μεγάλους πιστωτικούς κινδύνους.

Σημειωτέον ότι η ΕΚΤ έχει επικριθεί επανειλημμένως για την άκρως επεκτατική νομισματική της πολιτική. Οι επικριτές της την κατηγορούν πως με το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων έχει συμπιέσει τις αποδόσεις των ομολόγων σε πολύ χαμηλά επίπεδα και έχει δημιουργήσει «φούσκες» περιουσιακών στοιχείων χορηγώντας στις τράπεζες φτηνή και σχεδόν απεριόριστη ρευστότητα. Τον Δεκέμβριο αναμένεται να ανακοινώσει τον τερματισμό του προγράμματος αγοράς ομολόγων. Σκοπεύει, πάντως, να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια του ευρώ μέχρι τουλάχιστον το καλοκαίρι του 2019.