ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 18,3% υποχώρησε η ανεργία το τρίτο τρίμηνο του 2018

Στο 18,3% υποχώρησε η ανεργία το τρίτο τρίμηνο του 2018

Με αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς αποκλιμακώνεται το ποσοστό ανεργίας στη χώρα, με τη μακροχρόνια ανεργία να παραμένει σε δραματικά υψηλά επίπεδα, καθώς 7 στους 10 ανέργους παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας για πάνω από 12 μήνες. Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το γ΄ τρίμηνο του 2018 το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 18,3% έναντι 19% του προηγούμενου τριμήνου.

Αναλυτικά, ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.894.184 άτομα και των ανέργων σε 871.756 άτομα. Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,9%, σε σχέση με το προηγούμενο, β΄ τρίμηνο του έτους και κατά 1,8%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 3,8%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 10,1%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Ως προς τη δομή της απασχόλησης, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους οι απασχολούμενοι εργάζονται ως μισθωτοί (67,1%), ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό (21,8%).

Σημαντική παραμένει η συνεισφορά των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, με το ποσοστό μερικής απασχόλησης να ανέρχεται σε 8,7%, ενώ το ποσοστό των ατόμων που έχουν προσωρινή εργασία σε 8,5%. Μάλιστα, ενώ η μερική απασχόληση εμφανίζεται μειωμένη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, έχει αυξηθεί η προσωρινή απασχόληση.

Τα επαγγέλματα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων είναι οι εργαζόμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές (23,9%) και οι επαγγελματίες (18,7%).

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων (18,8%) εργαζόταν στον κλάδο του εμπορίου. Σε ό,τι αφορά το επάγγελμα της προηγούμενης εργασίας τους, το μεγαλύτερο ποσοστό (29,4%) απασχολούνταν στην παροχή υπηρεσιών ή ως πωλητές. Το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί στο παρελθόν (νέοι άνεργοι) είναι 20,6%.

Οσο για τους βασικούς λόγους που σταμάτησαν οι άνεργοι να εργάζονται είναι είτε γιατί η εργασία τους ήταν περιορισμένης διάρκειας και τελείωσε (26,8%) είτε γιατί απολύθηκαν (23,5%).

Η πλειονότητα των ανέργων (71,8%) αναζητεί εργασία ένα έτος ή περισσότερο (μακροχρόνια άνεργοι), ενώ ποσοστό 92,5% των ανέργων αναζητεί εργασία ως μισθωτός με πλήρη απασχόληση. Το ποσοστό των ανέργων που δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 22,7%, ενώ το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι λαμβάνουν επίδομα ή βοήθημα από τον ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 9,7%.

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στις γυναίκες, στα άτομα ηλικίας 15 – 19 ετών, στη Δυτική Μακεδονία και στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει έως λίγες τάξεις Δημοτικού.