ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο μηχανισμό για τα έργα πληροφορικής δημιουργεί το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής

Νέο μηχανισμό για τα έργα πληροφορικής δημιουργεί το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής

Ιδιαίτερα μεγάλη σπουδή εμφανίζει η ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής για να προχωρήσει ορισμένα μεγάλα έργα πληροφορικής. Προχθές δημοσιοποιήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) προς δημόσια διαβούλευση η διακήρυξη του έργου εκσυγχρονισμού του ΟΑΣΘ, ύψους 39 εκατ. 

Η συγκεκριμένη διαδικασία διαβούλευσης ωστόσο θεωρείται προσχηματική, αφού θα λάβει χώρα μέχρι 1/1/2019. Ετσι μπορεί η ανακοίνωση του υπουργείου να κάνει λόγο για διαβούλευση διάρκειας 15 ημερών, στην πράξη όμως οι ενδιαφερόμενοι έχουν λιγότερο από έξι ημέρες αν αφαιρεθούν οι αργίες.

Η βιασύνη της ηγεσίας του υπουργείου υπογραμμίζεται και από το γεγονός ότι ο φορέας που καλείται να υλοποιήσει το έργο, σήμερα, δεν διαθέτει διοίκηση.

Πρόκειται για το ΝΠΙΔ, Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., το διοικητικό συμβούλιο της οποίας παραιτήθηκε σύσσωμο στις αρχές του μήνα, ύστερα από απαίτηση του υπουργού Νίκου Παππά. Υπενθυμίζεται ότι, με τροπολογία που ψηφίσθηκε στη Βουλή τον περασμένο Νοέμβριο, η αρμοδιότητα της εταιρείας περιήλθε στο υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής από το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που ήταν μέχρι πρότινος. Ο νέος πολιτικός προϊστάμενος της εταιρείας ζήτησε τις παραιτήσεις όλων των μελών του Δ.Σ. παρόλο που αυτά είχαν διοριστεί από την κυβέρνηση μετά το 2015.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι πριν από μία εβδομάδα ζητήθηκε και η παραίτηση των δύο διευθυντών έργων της εταιρείας. Τις παραιτήσεις ζήτησε ο γ.γ. Ψηφιακής Πολιτικής Στέλιος Ράλλης, δεδομένου ότι δεν υφίσταται Δ.Σ. Ο κ. Ράλλης επικαλέσθηκε προβλήματα συνεργασίας με τα στελέχη της εταιρείας, που είναι οι διευθυντές έργων της εταιρείας. Ολα δείχνουν ότι πρόθεση του υπουργού είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού περισσότερο «πειθήνιου» στις πολιτικές εντολές του. Αυτός άλλωστε ήταν ο λόγος που στο πρόσφατο παρελθόν, πριν δηλαδή από τη μεταβίβαση του ελέγχου της εταιρείας, δύο έργα του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής (VAR και Barcode) μεθοδεύτηκε να προκηρυχθούν από το Εθνικό Δίκτυο Ερευνας & Tεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και όχι από την ΚτΠ Α.Ε. που συνιστά τον καθ’ ύλην αρμόδιο φορέα για τον σκοπό αυτό.

Αναπόφευκτα οι αρρυθμίες αυτές, αλλά και η απραξία της ΚτΠ Α.Ε. όλα τα προηγούμενα χρόνια, έχουν οδηγήσει σε έξοδο πολλών στελεχών από την εταιρεία. Το υπουργείο ωστόσο φαίνεται πως βρήκε λύση: προετοιμάζει τροπολογία βάσει της οποίας θα μπορεί η ΚτΠ Α.Ε. να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης έργου. Σύμφωνα με το σχέδιο τροπολογίας, η προτεινόμενη διάταξη θα παρέχει την ευχέρεια στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. «να μπορεί να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης έργου στελεχών, που θα απασχολούνται για την υποστήριξη της εταιρείας στην εκτέλεση έργων πληροφορικής, επικοινωνίας και νέων τεχνολογιών που υλοποιεί για τη δημόσια διοίκηση, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Ψηφιακής Πολιτικής, που χρηματοδοτούνται είτε από διεθνείς ή ευρωπαϊκούς πόρους είτε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων». Οι συμβάσεις έργου θα γίνονται με αποφάσεις του Δ.Σ. της εταιρείας στις οποίες θα καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων που θα απασχοληθούν σε κάθε έργο που υλοποιεί η εταιρεία, η διάρκεια της σύμβασης και η αμοιβή τους. Παρόλο που στην τροπολογία αναφέρεται ότι οι συμβάσεις μίσθωσης έργου δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της εταιρείας και σε καμία περίπτωση δεν υποκρύπτουν σύμβαση εργασίας, εντούτοις για πολλούς μια τέτοια διάταξη συνιστά μηχανισμό «προσλήψεων από το παράθυρο» εκτός ΑΣΕΠ. Το πιο σημαντικό είναι ότι έτσι εκτιμάται ότι θα δημιουργηθεί ένας «παράλληλος» μηχανισμός υλοποίησης έργων.

Αναφορικά με τη στελέχωση της νέας διοίκησης της εταιρείας, τα ονόματα που ακούγονται προέρχονται από τον κομματικό μηχανισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Τη θέση του προέδρου της εταιρείας φημολογείται ότι θα αναλάβει συνδικαλίστρια εφοριακός, ενώ τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου ερευνητής από τον «Δημόκριτο». Ο πρόσφατα διορισμένος, από τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Δημήτρης Νικητόπουλος και ασκών χρέη προσωρινού διευθύνοντος συμβούλου, αναμένεται να αποχωρήσει από τη θέση του, καθώς φέρει ασυμβίβαστο καθηκόντων.