ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αντίδωρα» για όσους χάνουν το ΕΚΑΣ

«Αντίδωρα» για όσους χάνουν το ΕΚΑΣ

Εκτακτη ενίσχυση για τους χαμηλοσυνταξιούχους που δεν δικαιούνται ή χάνουν το ΕΚΑΣ λόγω της σταδιακής κατάργησής του περιλαμβάνει η υπουργική απόφαση που καθορίζει το ύψος της φετινής παροχής σε 12 ευρώ τον μήνα.

Οι ειδικές προβλέψεις αφορούν συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας 80% καθώς και περιπτώσεις συζύγων συνταξιούχων που στερούνται πλήρως την παροχή του ΕΚΑΣ. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, η απόφαση για το 2019, όπως και για το 2018, ορίζει ότι χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση, ισόποση με το απολεσθέν επίδομα. Επίσης, επισημαίνεται ότι όσοι και φέτος χάνουν το ΕΚΑΣ, απαλλάσσονται πλήρως από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη.

Η πρόνοια ισχύει, βέβαια, μόνο μέχρι και την πλήρη κατάργηση του επιδόματος, που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο χρόνο.

Αναλυτικά, η υπουργική απόφαση καθορίζει ότι για το τρέχον έτος το ΕΚΑΣ καθορίζεται στα 12 ευρώ τον μήνα και καταβάλλεται σε όλους όσοι πληρούν τα ίδια κριτήρια –εισοδηματικά και λοιπά– που ίσχυαν και τον περασμένο χρόνο. Στην πράξη, εάν δεν έχουν αλλάξει τα εισοδήματα, οι δικαιούχοι λαμβάνουν μειωμένη παροχή από 35 σε 12 ευρώ τον μήνα.

Υπενθυμίζεται πως το 2019 είναι η τελευταία χρονιά κατά την οποία χορηγείται το ΕΚΑΣ, καθώς το εν λόγω επίδομα μειώνεται, όπως είναι γνωστό, σταδιακά από το 2016 και καταργείται από 1/1/2020.

Ειδικότερα, ΕΚΑΣ φέτος δικαιούνται όσοι πληρούν αθροιστικά –ακριβώς όπως και πέρυσι– τα εξής κριτήρια (δήλωση για το φορολογικό έτος 2017):

• Είναι συνταξιούχοι που υπέβαλαν αίτηση ή είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί πριν από τη 12η Μαΐου 2016.

• Εχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας με ποσοστό 80% και άνω, καθώς και για τα παιδιά που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας. Σε περίπτωση συμπλήρωσης του 65ου έτους ηλικίας εντός του 2019, το επίδομα καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου της συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας μήνα.

• Εχουν συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις, μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα έως 7.720 ευρώ.

• Εχουν συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο, καθώς και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα έως 8.884 ευρώ.

• Εχουν συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα έως 11.000 ευρώ.

• Εχουν συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβλήθηκαν τον Ιούνιο του 2018 έως 643 ευρώ.

Παράλληλα, ισχύει και μια σειρά από… αντίδωρα για όσους χάνουν το ΕΚΑΣ και ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες όπως:

α) Συνταξιούχοι με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Εφόσον στερούνται πλήρως την παροχή, λαμβάνουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση 12 ευρώ τον μήνα.

β) Σύζυγοι – συνταξιούχοι που και οι δύο στερούνται το ΕΚΑΣ. Λαμβάνει έκτακτη ενίσχυση ο σύζυγος με το μικρότερο εισόδημα, 12 ευρώ τον μήνα.

Επίσης, απαλλάσσονται έως το τέλος του 2019 από τη συμμετοχή στα φάρμακα όσοι στερούνται την παροχή.