ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατά 31,5% προβλέπεται να αυξηθούν φέτος οι επενδύσεις στη βιομηχανία

Κατά 31,5% προβλέπεται να αυξηθούν φέτος οι επενδύσεις στη βιομηχανία

Σε αρκετά μεγαλύτερες δαπάνες για επενδύσεις σε σύγκριση με το 2017 προχώρησε το 2018 η ελληνική βιομηχανία, σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση και στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με την έρευνα επενδύσεων που πραγματοποίησε το Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) –την τρίτη μεσα στο 2018– οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της μεταποίησης εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 27,3% σε σύγκριση με το 2017.
Ακόμη πιο αισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις για το 2019, καθώς οι πρώτες προβλέψεις κάνουν λόγο για αύξηση των επενδύσεων κατά 31,5%. Οσοι, πάντως, δεν προχωρούν σε επενδύσεις ή προχωρούν σε λιγότερες θεωρούν κυριότερο ανασταλτικό παράγοντα τη συνολική οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.

Ο κλάδος στον οποίο εκτιμάται ότι ενισχύθηκαν περισσότερο από τους άλλους οι επενδυτικές δαπάνες είναι αυτός των τροφίμων-ποτών-καπνού, με την αύξηση σε σύγκριση με το 2017 να διαμορφώνεται σε 28,8%. Πρόκειται για κλάδο με ιδιαίτερη βαρύτητα για την ελληνική μεταποίηση, με δραστηριότητα στην εγχώρια αγορά, αλλά και έντονα εξωστρεφής, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Ακολουθεί ο κλάδος των χημικών, με τις επενδυτικές δαπάνες το 2018 να εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 26,1%, των μεταλλικών προϊόντων με τις επενδυτικές δαπάνες να υπολογίζεται ότι ενισχύθηκαν κατά 21,5%, ενώ στον κλάδο των μη μεταλλικών ορυκτών οι δαπάνες σε επενδύσεις εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 20%. Αντιθέτως, στον κλάδο μηχανολογικού εξοπλισμού εκτιμάται ότι οι επενδυτικές δαπάνες υποχώρησαν κατά 29,6%.

Κατά 31,5% προβλέπεται να αυξηθούν φέτος οι επενδύσεις στη βιομηχανία-1

Το 49% των επενδύσεων το 2018 αφορούσε σε αντικατάσταση υφιστάμενου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, ενώ σημαντικές ήταν οι δαπάνες για την αύξηση της δυναμικότητας για την παραγωγή υφιστάμενων προϊόντων (19%), αλλά και για την παραγωγή νέων προϊόντων (το 18% των συνολικών δαπανών).

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και συνήθως η πρώτη εκτίμηση που γίνεται για τις επενδυτικές δαπάνες μιας χρονιάς είναι πιο αισιόδοξη από αυτές που γίνονται προς το τέλος της, το 2018 συνέβη το αντίστροφο: η εκτίμηση που έγινε στις αρχές του 2018 έκανε λόγο για αύξηση των επενδυτικών δαπανών της τάξεως του 15,4% σε σύγκριση με το 2017.

Στην έρευνα η οποία διεξήχθη στο δίμηνο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2018, οι επιχειρήσεις έδωσαν και τις πρώτες εκτιμήσεις τους για τις επενδυτικές δαπάνες για το 2019, οι οποίες συνολικά προβλέπονται αυξημένες κατά 31,5%. Η μεγαλύτερη αύξηση, 36,3%, προβλέπεται και πάλι στον κλάδο των τροφίμων, ενώ μείωση, από την άλλη, της τάξεως του 8,4% προβλέπεται στις δαπάνες για επενδύσεις στον κλάδο των χημικών.

Αρνητική επίδραση στα επενδυτικά σχέδια του μεταποιητικού κλάδου έχει τόσο το 2018 όσο και το 2019 η οικονομική πολιτική στο σύνολό της, ενώ δεύτερος κυριότερος ανασταλτικός παράγοντας είναι η φορολόγηση των κερδών. Αρνητικά επιδρούν η έλλειψη διαθεσιμότητας κεφαλαίων και το κόστος του χρήματος, καθώς και η απουσία επενδυτικών κινήτρων.