ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

PwC: κεφάλαια 5,5 δισ. προσέλκυσαν οι ελληνικές επιχειρήσεις το 2018

PwC: κεφάλαια 5,5 δισ. προσέλκυσαν οι ελληνικές επιχειρήσεις το 2018

Οι ελληνικές επιχειρήσεις προσέλκυσαν συνολικά €5,5 δισ. το 2018, με €3,8 δισ. εξ αυτών να αφορούν σε Εξαγορές και Συγχωνεύσεις, €0,6 δισ. σε εταιρικά ομόλογα και €1 δισ. σε ιδιωτικοποιήσεις, σύμφωνα με την ετήσια μελέτη της PwC Ελλάδας «Εξαγορές και συγχωνεύσεις στην Ελλάδα 2018».

Όπως προκύπτει από τη μελέτη, το 2018 σημειώθηκε αυξημένη δραστηριότητα σε επίπεδο Εξαγορών & Συγχωνεύσεων με παράλληλη μεταστροφή σε συναλλαγές μεσαίου μεγέθους.

Ο αριθμός των συναλλαγών παρουσίασε άνοδο της τάξης του 31%, με το συνολικό αριθμό να αγγίζει για το 2018 τις 51 έναντι 39 το 2017. Αντίστοιχα, η συνολική αξία των συναλλαγών μεταβλήθηκε από €1,9 δισ. το 2017 σε €3,8 δισ. το 2018 σημειώνοντας αύξηση αξίας  €1,9 δισ.

Όπως σημειώνεται στη μελέτη, το 2018 αποτυπώνεται μια μεταστροφή προς συναλλαγές μεγαλύτερου ύψους με την μέση αξία να κινείται στα €75 εκ.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των συναλλαγών αξίας μεταξύ €10 εκ. και €50 εκ. μετατοπίστηκε από 9 το 2017 σε 13 το 2018, αντίστοιχα από 3 σε 17 συναλλαγές αξίας μεταξύ €50 εκ. και €100 εκ. και υπερδιπλασιάστηκε από 1 σε 3 συναλλαγές αξίας μεταξύ € 100 εκ. και € 150 εκ.

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη όπου οι αποεπενδύσεις των συστημικών τραπεζών αποτελούσαν τον κύριο όγκο των Ε&Σ (μερίδιο 49% για το 2017), η αγορά για το 2018 κινείται κυρίως από τους κλάδους της Ναυτιλίας, της Ενέργειας και των χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών με ποσοστά 22%, 14% και 12% αντίστοιχα.