ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλό όφελος από την ακύρωση του swap Titlos

diplo-ofelos-apo-tin-akyrosi-toy-swap-titlos-2300349

Η Εθνική Τράπεζα κατόρθωσε να απαλλάξει τον ισολογισμό της από τον περίφημο Titlos, ένα swap (συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίων) που είχε αποκτήσει το 2008. Πρόκειται για ένα swap που είχε κάνει το ελληνικό Δημόσιο με την Goldman Sachs πριν από την ένταξη στην ΟΝΕ προκειμένου να αντισταθμίσει τον κίνδυνο από δάνεια σε γιεν που είχαν συναφθεί παλαιότερα και επιβάρυναν το χρέος.

Αυτό το swap θεωρήθηκε σύμβολο της παραποίησης των δημοσιονομικών στοιχείων, ώστε να ενταχθεί η Ελλάδα στο ευρώ, αν και τέτοια παράγωγα προϊόντα είχαν χρησιμοποιήσει και άλλα κράτη-μέλη, όπως το Βέλγιο και η Ιταλία.

Το 2008 η Goldman Sachs ήθελε να απαλλάξει το χαρτοφυλάκιό της από τέτοια παράγωγα και το αγόρασε η Εθνική. Με τη χθεσινή συμφωνία, ο Οργανισμός Δημοσίου Χρέους ακύρωσε το swap, αναπόσβεστης αξίας 4,03 δισ. ευρώ και σε αντάλλαγμα έδωσε στην Εθνική τρία ομόλογα ονομαστικής αξίας 3,31 δισ. ευρώ. Με την ακύρωση, το ελληνικό Δημόσιο επιτυγχάνει τη μείωση του χρέους κατά 724 εκατ. ευρώ, όση δηλαδή η διαφορά μεταξύ της αναπόσβεστης αξίας του Titlos και της ονομαστικής αξίας των τριών ομολόγων που έδωσε ως αντάλλαγμα στην τράπεζα.

Αλλά και η Εθνική έχει όφελος, καθώς από τα ομόλογα που λήγουν το 2023, το 2025 και το 2026 θα έχει ετήσια έσοδα από τόκους 110 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, γλιτώνει το κόστος των πράξεων αντιστάθμισης κινδύνου, στις οποίες ήταν υποχρεωμένη να κάνει όσο είχε στο χαρτοφυλάκιό της ένα σύνθετο χρηματοοικονομικό προϊόν όπως ο Titlos.

Τέλος, τα νέα ομόλογα που πήρε μπορούν να δοθούν ως εγγύηση για την άντληση ρευστότητας από τη διατραπεζική αγορά, βελτιώνοντας τον δείκτη ρευστότητας της τράπεζας. «Η εν λόγω συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της τράπεζας με στόχο την άμεση και αποτελεσματική εκμετάλλευση της υψηλής ρευστότητάς της, τη σημαντική ενίσχυση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων και της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων του ομίλου», τονίζει στην ανακοίνωσή της η Εθνική.