ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Λευκή λίστα» για καλοπληρωτές προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο

leyki-lista-gia-kaloplirotes-proteinei-to-eyrokoinovoylio-2303260

Ανταμοιβή των επιχειρήσεων που είναι συνεπείς στις πληρωμές τους, μέσω της θετικής δημοσιότητας, είναι ένα από τα πολλά μέτρα που προτείνονται σε έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αντικείμενο την πορεία εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας 2011/7/ΕΕ περί καθυστέρησης πληρωμών.

Στην ίδια έκθεση, αν και επισημαίνεται ότι η κατάσταση τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί, υπό την έννοια ότι ο μέσος όρος ημερών εντός των οποίων γίνονται οι πληρωμές μεταξύ επιχειρήσεων έχει μειωθεί, παραμένουν στην αγορά οι ασυμμετρίες με τις μικρές επιχειρήσεις να φοβούνται να διεκδικήσουν μικρότερες περιόδους πληρωμών όταν πελάτες τους είναι μεγάλες επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το 2018, σύμφωνα με τη μελέτη «Εuropean Payment Report» της σουηδικής εταιρείας διαχείρισης δανείων Intrum, σε ποσοστό 55% οι εταρείες δηλώνουν ότι αποδέχονται να τους πληρώνουν οι πελάτες τους έπειτα από πολλές ημέρες διότι πρόκειται για συνήθη πρακτική στον κλάδο τους, ενώ ένα 46% δήλωσε ως κυριότερο λόγο το γεγονός ότι δεν θέλει να διαταράξει τις σχέσεις με τους πελάτες. Στην ίδια μελέτη έχει επισημανθεί ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές που τείνουν συνήθως να αποδέχονται μεγαλύτερες περιόδους αποπληρωμής των απαιτήσεων που έχουν από μεγαλύτερες επιχειρήσεις, εξαιτίας της ανισορροπίας ισχύος και του φόβου ότι θα χάσουν μελλοντικά συμβόλαια.

Στην έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία υπερψηφίστηκε στο πλαίσιο της Επιτροπής για την Εσωτερική Αγορά και την Προστασία του Καταναλωτή, συστήνεται στα κράτη-μέλη να προβούν στα εξής:

• Να εφαρμόσουν τη νομοθεσία με αυστηρότερους όρους, ασκώντας μεγαλύτερο έλεγχο και επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

• Υπαρξη μεγαλύτερης διαφάνειας σε ό,τι αφορά τη συνέπεια που επιδεικνύουν οι επιχειρήσεις. Η δημιουργία, για παράδειγμα, ενός δημόσιου μητρώου, όπου υποχρεωτικά θα καταχωρίζονται πληροφορίες για τη συμπεριφορά των εταιρειών σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των οικονομικών υποχρεώσεών τους, εκτιμάται ότι θα λειτουργούσε ως κίνητρο για να είναι συνεπέστερες στις πληρωμές τους.

• Σε συνάφεια με το παραπάνω, το Ευρωκοινοβούλιο ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν νομοθεσία με στόχο να προβάλλονται πληροφορίες για επιχειρήσεις που είναι συνεπείς στις πληρωμές τους. Το παραπάνω θα μπορούσε να προβληθεί ως καλή επιχειρηματική στρατηγική, υπό την έννοια ότι οι εταιρείες που είναι συνεπείς μπορούν να επιτύχουν καλύτερους όρους στις συμφωνίες τους με άλλες επιχειρήσεις ή ακόμη και με προμηθευτές τους.

• Να παρέχουν μεγαλύτερη ενημέρωση στους επιχειρηματίες, κυρίως στους μικρομεσαίους, για την ορθή διαχείριση των πιστώσεων, καθώς αυτή διασφαλίζει συνεχείς ταμειακές ροές.

• Να δημιουργήσουν θεσμούς διαμεσολάβησης όπου θα έχουν πρόσβαση όλες οι επιχειρήσεις προκειμένου να επιλύουν εξωδικαστικά διαφορές που σχετίζονται με καθυστερήσεις στις πληρωμές.

• Να θεσπιστεί νομοθεσία που να προβλέπει αποζημίωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (π.χ. εγγυοδοτικά ταμεία) που κινδυνεύουν να πτωχεύσουν λόγω μεγάλων επισφαλειών.