ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσφυγή κατά διαγωνισμού Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Αγροτικού Τομέα

Προσφυγή κατά διαγωνισμού Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Αγροτικού Τομέα

Ξεκίνησαν οι προσφυγές για το «εμβληματικό» έργο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Αγροτικού Τομέα (ΨΜΑΤ). Το έργο, που στόχο έχει τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής μέσω ενός δικτύου 6.500 σταθμών μετεωρολογικών (και όχι μόνο) δεδομένων, έλαβε την πρώτη προσφυγή κατά των όρων του διαγωνισμού. Η προσφυγή υποβλήθηκε από τον Αγροτικό Γαλακτοκομικό Συνεταιρισμό Καλαβρύτων, ο οποίος χαρακτηρίζει τον σχετικό διαγωνισμό, προϋπολογισμού 31 εκατ. ευρώ, φωτογραφικό.

Παράλληλα φαίνεται πως άρχισε ο «χορός των εκατομμυρίων» από την Κοινωνία της Πληροφορίας σε αναθέσεις συμβάσεων έργου σε ιδιώτες. Σύμφωνα με πληροφορίες, προωθείται σχέδιο υλοποίησης υποέργου της πράξης ΨΜΑΤ, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, μέσω αναθέσεων συμβάσεων με κοστολόγηση κάθε ανθρωπομήνα από 3.000 έως 10.000 ευρώ.

Σχετικά με την προσφυγή του Συνεταιρισμού Καλαβρύτων, αυτή κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή 8 Μαρτίου στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Με την προσφυγή ζητείται η αναστολή των διαδικασιών του διαγωνισμού για το έργο ΨΜΑΤ που προκηρύχθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2019 από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) Α.Ε. Παράλληλα ζητείται η ακύρωση του διαγωνισμού, καθώς, όπως αναφέρεται, «οι όροι της διακήρυξης είναι καταχρηστικοί και παραβιάζουν τη νομιμότητα της διαδικασίας, αποκλείοντας εκ προοιμίου τη δυνατότητα συμμετοχής μου και ευνοώντας συγκεκριμένους υποψηφίους».

Οι όροι της προκήρυξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με τη σχετική προσφυγή, πάσχουν σε έξι σημεία, ενώ οι επιχειρήσεις που «φωτογραφίζονται» από αυτούς είναι οι εταιρείες Neuropublic και Gaia Eπιχειρείν. Και οι δύο επιχειρήσεις θεωρούνται κοινών συμφερόντων και έχουν εμπλοκή στα ψηφιακά έργα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύμφωνα με την προσφυγή, κάθε ενδιαφερόμενος, στο πλαίσιο της έγκυρης τεχνικής προσφοράς, θα πρέπει να εκπονήσει μια προκαταρκτική χωροθέτηση 1.000 σταθμών δεδομένων, η οποία απαιτεί την πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα (ιδιοκτήτες, αγρούς, παραγωγές κ.λπ.). Τα δεδομένα αυτά δεν περιλαμβάνονται στην προκήρυξη, ενώ αντίθετα έχει πρόσβαση σε αυτά η εταιρεία Νeuropublic ως ο βασικός προμηθευτής του εθνικού Οργανισμού Πληρωμών & Ελέγχου (ΟΠΕΚΕΠΕ). Σύμφωνα με το σκεπτικό της προσφυγής, «στη μεθοδολογία η οποία απαιτείται από τη διακήρυξη θα έπρεπε να δίνεται πρόσβαση στα δεδομένα για τη χωροθέτηση, πλην όμως τέτοια πρόσβαση δεν δίνεται. Με βάση τα παραπάνω, η διακήρυξη παρέχει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε υποψήφιο που έχει ειδική πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα και ειδικότερα στην εταιρεία Neuropublic A.E.».

Ο δεύτερος λόγος ακύρωσης του διαγωνισμού, σύμφωνα με την προσφυγή, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η εμπειρία που απαιτείται για συμμετοχή στην αξιολόγηση ταυτίζεται με εκείνη που διαθέτουν οι εταιρείες Neuropublic και Gaia Eπιχειρείν. Τρίτος λόγος ακύρωσης του διαγωνισμού είναι η καταχρηστικότητα των όρων της διακήρυξης αναφορικά με την εμπειρία της ομάδας έργου. Ο τέταρτος λόγος αφορά το γεγονός ότι σε ορισμένα υποσυστήματα του έργου απαιτείται η χρήση ανοικτού λογισμικού (όχι όμως σε όλα), ο πέμπτος την υποκειμενικότητα αξιολόγησης ορισμένων κριτηρίων και, τέλος, επισημαίνεται η πρόθεση της αναθέτουσας αρχής να αποκλεισθούν εταιρείες του εξωτερικού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά του συγκεριμένου έργου είχε ταχθεί ακόμη η κλαδική οργάνωση Αγροτικού Τομέα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία το είχε χαρακτηρίσει φωτογραφικό. Η υποβολή των προσφορών για το έργο είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Δευτέρα 18 Μαρτίου. Ωστόσο, στην Κοινωνία της Πληροφορίας εργάζονται ακατάπαυστα για την ευόδωση του έργου και, σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη εβδομάδα λήφθηκε απόφαση για την απευθείας ανάθεση συμβάσεων έργου σε 23 ειδικούς της πληροφορικής, που θα αμειφθούν για περίπου δύο χρόνια με 2,5 εκατ. ευρώ. Ολες οι δαπάνες θα γίνουν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όπως επίσης και η χρηματοδότηση της υλοποίησης του έργου ΨΜΑΤ.