ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με διαδικασίες εξπρές οι διαγωνισμοί δημοσίων έργων

Με διαδικασίες εξπρές οι διαγωνισμοί δημοσίων έργων

Ούτε δύο χρόνια δεν άντεξε ο νόμος περί προμηθειών της κυβέρνησης και πλέον αλλάζει συθέμελα.

Με τις αλλαγές που έρχονται, οι δημόσιες προμήθειες εισέρχονται σε νέο καθεστώς, ακόμη πιο ταχύρρυθμης διαδικασίας υλοποίησης από εκείνη που προέβλεπε ο σχετικός νόμος (ν. 4412/2016).

Η ρύθμιση αφορά τις δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων, για τις οποίες συντομεύει ο χρόνος υλοποίησή τους. Πρόκειται για τις χαμηλού ύψους συμβάσεις, οι οποίες ανάλογα με το είδος (προμήθεια, παροχή υπηρεσίας, δημόσια έργα) δεν ξεπερνούν τα όρια των 144.000 ευρώ έως 5,54 εκατ. ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ειδικότερα, για τις συγκεκριμένες συμβάσεις ανοικτής διαδικασίας, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών μειώνεται από 22 σε 15 ημέρες. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, εφόσον το κρίνει η αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία μπορεί να συντομευθεί περαιτέρω, και μέχρι 10 ημέρες.

Στην κλειστή και στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής ανέρχεται σε 10 ημέρες από 15 που προέβλεπε η αρχική διάταξη του νόμου. Μάλιστα, αν η διαδικασία αφορά προεπιλεγέντες ενδιαφερομένους, τότε η προθεσμία δύναται να επισπευσθεί ακόμη και στις 7 ημέρες. Τέλος, στους συνοπτικούς διαγωνισμούς η προθεσμία λήψης μιας προσφοράς μειώνεται στις 10 από 12 ημέρες που ήταν πριν.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, οι χρόνοι δημοσίευσης μιας προκήρυξης διαγωνισμού σε εθνικό επίπεδο δεν επηρεάζει τον ανταγωνισμό, αφού πλέον η ενημέρωση των ενδιαφερομένων/ υποψηφίων γίνεται μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΜΗΔΗΣ) και είναι άμεση. Υπογραμμίζεται δε ότι αντίστοιχη μείωση της προθεσμίας υποβολής προσφορών επήλθε και στις συμβάσεις άνω των ορίων, δηλαδή πάνω από το όριο των 144.000 ευρώ έως 5,5 εκατ. ευρώ ανάλογα με το είδος της σύμβασης.

Η αλλαγές αυτές δεν είναι οι μόνες που υφίσταται ο συγκεκριμένος νόμος. Συνολικά 48 άρθρα του ν. 4412/2016 μεταβάλλονται, άλλα σε μικρότερο και άλλα σε μεγαλύτερο βαθμό. Κάποιες μεταβολές είναι προς τη θετική κατεύθυνση, καθώς απλοποιούν τις διαδικασίες δημοσίων προμηθειών.

Ωστόσο η τακτική της «σαλαμοποίησης» διατάξεων είναι κι εδώ ορατή. Στην πράξη το σχέδιο νόμου είναι συλλογή τροπολογιών παρότι η στόχευσή του είναι η προσαρμογή κοινοτικής οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Ειδικότερα με το σχέδιο νόμου τροποποιούνται συνολικά οκτώ νόμοι που ψήφισε η κυβέρνηση τα τελευταία δύο χρόνια.

Μάλιστα, οι τέσσερις ψηφίστηκαν από την ελληνική Βουλή μόλις πέρυσι και ορισμένοι από αυτούς στο β΄ εξάμηνο του έτους. Εκτός του νόμου περί δημοσίων προμηθειών, στο ν/σ τροποποιούνται οι νόμοι 4440/2016 (Ενιαίο σύστημα κινητικότητας στη δημόσια διοίκηση και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση), 4399/2016 (Καθεστώς ενισχύσεων ιδιωτικών επενδύσεων), 4514/2018 (ΕΣΠΑ 2014-2020), 4497/2017 (Ασκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων), 4512/2018 (Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής), 4548/2018 (Αναμόρφωση δικαίου Α.Ε.) και 4549/2018 (Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής προσαρμογής). Στην πράξη, το σχέδιο νόμου που στόχο έχει την προσαρμογή μιας κοινοτικής οδηγίας συνιστά ένα πολυνομοσχέδιο που υπογράφει σχεδόν το σύνολο του υπουργικού συμβουλίου.

Στο ίδιο σχέδιο νόμου επίσης ρυθμίζονται θέμα της Ηelexpo – ΔΕΘ, της ΜΟΔ και συστήνεται το Εθνικό Συμβούλιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΕΣΥΔΙ). Πρόκειται για άλλο ένα μεγαλεπήβολο όργανο στρατηγικής, πάνω από τους οργανισμούς βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας που θα διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα και τις πατέντες στη χώρα μας.