Τρεις στους τέσσερις επαγγελματίες δηλώνουν εισόδημα κάτω του αφορολογήτου

Τρεις στους τέσσερις επαγγελματίες δηλώνουν εισόδημα κάτω του αφορολογήτου

3' 0" χρόνος ανάγνωσης

Το 74,7% των ελεύθερων επαγγελματιών δήλωσε εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όταν το 2011 το ποσοστό αυτό ανερχόταν στο 69%. Αντίστοιχα εισοδήματα δήλωσε το 51,8% των μισθωτών και των συνταξιούχων με το συνολικό δηλωθέν εισόδημα να φθάνει τα 12,13 δισ. ευρώ.

Από την επεξεργασία των στοιχείων διαφαίνεται ότι το εισόδημα των επαγγελματιών χρόνο με το χρόνο περιορίζεται και συγκεκριμένα από 5,02 δισ. ευρώ, που δήλωναν ότι είχαν αποκτήσει το 2014 πέρυσι, εμφάνισαν εισοδήματα της τάξης 3,44 δισ. ευρώ με το μέσο εισόδημά τους να κινείται στα όρια του σημερινού αφορολόγητου ορίου των μισθωτών και συνταξιούχων, δηλαδή στις 8.636 ευρώ. Ωστόσο, τα στοιχεία συνολικά δείχνουν τη συρρίκνωση των εισοδημάτων. Ειδικότερα:

• Το μέσο εισόδημα των νοικοκυριών από 12.338 που ήταν το 2014 προσγειώθηκε στις 11.556 το 2017.

• Εξι στις δέκα οικογένειες δήλωσαν το 2017 εισόδημα χαμηλότερο των 10.000 ευρώ.

• Στα 6.370.099 φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2018 (εισοδήματα 2017), εισόδημα χαμηλότερο των 10.000 ευρώ δήλωσαν 3.964.567 φορολογούμενοι σε οικογενειακό επίπεδο, καθώς οι δηλώσεις συζύγων υποβάλλονται από κοινού. Δηλαδή το 58,9% των νοικοκυριών δηλώνει εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, κάτι που αφενός δείχνει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και αφετέρου την απόκρυψη εισοδημάτων εξαιτίας των υψηλών φορολογικών συντελεστών.

• Με μηδενικό εισόδημα εμφανίζονται στην εφορία 644.790 οικογένειες, ενώ το 2014 οι φορολογούμενοι με μηδενικό εισόδημα ανέρχονταν στις 564.611.

• Ο αριθμός των νοικοκυριών με εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ περιορίστηκε στις 19.869 καταγράφοντας μείωση της τάξης του 24% σε σχέση με το 2014.

• Στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν πέρυσι 1,9 εκατ. φορολογούμενοι ή σχεδόν ένας στους τρεις, οι οποίοι φορολογήθηκαν για μεγαλύτερα εισοδήματα ύψους 6,78 δισ. ευρώ. Από αυτούς 697.290 είναι μισθωτοί και 515.509 συνταξιούχοι.

• Στα 8,32 δισ. ευρώ ανήλθε ο φόρος εισοδήματος που πλήρωσαν τα 8,9 εκατομμύρια φορολογούμενοι.

• Στα 25,4 δισ. ευρώ οι δαπάνες που δηλώθηκαν με πλαστικό χρήμα. Κατά μέσον όρο οι φορολογούμενοι εμφάνισαν δαπάνες 3.600 ευρώ.

• Περισσότεροι από 1 εκατ. φορολογούμενοι εμφανίζονται να φιλοξενούν στο σπίτι τους κάποιο φίλο ή συγγενή.

Οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων δήλωσαν συνολικά για το 2017 ποσόν εισοδήματος 6,192 δισ. ευρώ προερχόμενο από ενοίκια, ενώ πέρυσι είχαν δηλώσει 6,107 δισ. ευρώ από την ίδια πηγή. Το εισόδημά τους μειώθηκε δηλαδή κατά 85 εκατ. ευρώ.

Οι φόροι από το 2010 μέχρι και το 2015 αυξήθηκαν κατά 600% και πλέον, ενώ την ίδια στιγμή τα εισοδήματα μειώθηκαν κατά 32,%. Σύμφωνα με στοιχεία:

• Το 2010 το Δημόσιο εισέπραξε από τη φορολόγηση των ακινήτων 487 εκατ. ευρώ, ενώ το δηλoύμενο εισόδημα από ακίνητα ανερχόταν στα 8,87 δισ. ευρώ.

• Το 2011 οι φόροι των ακινήτων έφθασαν το 1,17 δισ. ευρώ, ενώ το δηλούμενο εισόδημα τα 7,98 δισ. ευρώ (1.584.059 φορολογούμενοι είχαν εισοδήματα από ακίνητα).

• Το 2012 οι φόροι των ακινήτων διαμορφώθηκαν στα 2,75 δισ. ευρώ, ενώ το εισόδημα από ακίνητα στα 6,8 δισ. ευρώ.

• Το 2013 οι φόροι των ακινήτων αυξήθηκαν περαιτέρω και διαμορφώθηκαν στα 2,991 δισ. ευρώ, με το δηλούμενο εισόδημα να μειώνεται στα 6,22 δισ. ευρώ.

• Το 2014 οι φόροι των ακινήτων έσπασαν το φράγμα των 3 δισ. ευρώ και συγκεκριμένα εισπράχθηκαν 3,474 δισ. ευρώ, με το δηλούμενο εισόδημα να περιορίζεται στα 6,08 δισ. ευρώ.

• Το 2015 οι φόροι στα ακίνητα ανήλθαν στα 3,18 δισ. ευρώ, με το δηλούμενο εισόδημα να υποχωρεί στα 6,05 δισ. ευρώ.

• Το 2016 οι φόροι στα ακίνητα ανήλθαν στα 3,53 δισ. ευρώ, με το δηλούμενο εισόδημα από ακίνητα να περιορίζεται και να φθάνει τα 6,1 δισ. ευρώ.

• Το 2017 οι φόροι στα ακίνητα διαμορφώθηκαν στα ίδια επίπεδα με το δηλούμενο εισόδημα από ακίνητα να περιορίζεται και να φθάνει τα 6,19 δισ. ευρώ.