ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τελευταία στη λίστα του ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων η Ελλάδα

teleytaia-sti-lista-toy-eyropaikoy-deikti-dexiotiton-i-ellada-2306806

Ουραγός, μαζί με την Ισπανία, είναι η χώρα μας στη λίστα του ευρωπαϊκού δείκτη δεξιοτήτων, απέχοντας κατά 77% από την ιδανική επίδοση.

Οπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της, η Ελλάδα καταγράφει σχετικά χαμηλές επιδόσεις και στους τρεις βασικούς υποδείκτες, ήτοι στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στην ενεργοποίηση δεξιοτήτων και στην αντιστοίχιση δεξιοτήτων, αλλά κυρίως στον πυλώνα της αντιστοίχισης δεξιοτήτων μεταξύ ζήτησης και προσφοράς στην αγορά εργασίας.

Εκεί, η Ελλάδα βρίσκεται όχι μόνο τελευταία στην κατάταξη (9 μονάδες) μεταξύ των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και με διαφορά από τις υπόλοιπες χώρες, εξαιρουμένης της Ισπανίας (11 μονάδες), γεγονός το οποίο τονίζει εμφατικά τις αναντιστοιχίες μεταξύ αναγκών σε δεξιότητες που ζητούνται και προσφέρονται στην ελληνική αγορά εργασίας και που, κατ’ επέκταση, συμβάλλουν όχι μόνο στην εντατικοποίηση της ετεροαπασχόλησης, αλλά και στην παραμονή του διαρθρωτικού τμήματος της ανεργίας σε υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Bank, η αναντιστοιχία μεταξύ προσφερόμενων και ζητούμενων θέσεων εργασίας αντανακλάται, μεταξύ άλλων, και στο υψηλό ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων.

Η παραμονή εκτός εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα αποδυναμώνει το ανθρώπινο κεφάλαιο και υποβαθμίζει τις δεξιότητες, δυσχεραίνοντας την εύρεση εργασίας. Ως εκ τούτου, το μεγάλο διάστημα ανεργίας αφενός αποθαρρύνει τους μακροχρόνια ανέργους να αναζητήσουν εργασία, αφετέρου τους καθιστά λιγότερο ανταγωνιστικούς, με αποτέλεσμα να επιβραδύνεται η μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας.

H αναντιστοιχία που καταγράφεται στην Ελλάδα ανάμεσα στις κενές θέσεις εργασίας και τον αριθμό των ατόμων που αναζητούν εργασία οφείλεται κυρίως:

• Στον μετασχηματισμό του παραγωγικού υποδείγματος της χώρας κατά τη διάρκεια της ύφεσης, όπως αποτυπώνεται στην ενίσχυση ή αποδυνάμωση ορισμένων κλάδων.

• Στις τεχνολογικές εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας.

• Στο φαινόμενο της έντονης εκροής υψηλής ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού στο εξωτερικό (brain drain).