ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωτογενές πλεόνασμα 822 εκατ. το πρώτο δίμηνο

protogenes-pleonasma-822-ekat-to-proto-dimino-2306807

Αυξημένες εμφανίζονται έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα οι εισπράξεις εσόδων του προϋπολογισμού κατά το πρώτο δίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Την ίδια στιγμή, όμως, η κυβέρνηση συνεχίζει την πρακτική περικοπής των δημοσίων δαπανών για επενδύσεις και ήδη στο διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου καταγράφεται υστέρηση ύψους 110 εκατ. ευρώ.

Οσον αφορά τις δαπάνες, παρουσιάζονται μειωμένες κατά 566 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, εξέλιξη που οφείλεται στο «μαξιλάρι» που είχε προβλέψει η κυβέρνηση το 2018 για τα ειδικά μισθολόγια, τα οποία ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν και για άλλες προεκλογικές υποσχέσεις. Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, κατά το πρώτο δίμηνο του έτους διαμορφώνεται πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 822 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 196 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα:

1. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8,463 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 372 εκατ. ή 4,6% έναντι του στόχου. Αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 185 εκατ. ευρώ ή 7,3%.

β) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 13 εκατ. ευρώ ή 1,9%.

γ) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 25 εκατ. ευρώ ή 9,7%.

δ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από φυσικά πρόσωπα κατά 58 εκατ. ευρώ ή 3,6%.

ε) Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 15 εκατ. ευρώ ή 6,3%.

στ) Φόροι κεφαλαίου κατά 19 εκατ. ευρώ ή 112,8%.

ζ) Μεταβιβάσεις κατά 127 εκατ. ευρώ ή 34,9%.

η) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 94 εκατ. ευρώ ή 38%.

protogenes-pleonasma-822-ekat-to-proto-dimino0

2. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 631 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 28 εκατ. από τον στόχο (603 εκατ.).

3. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου ανήλθαν στα 8,968 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 566 εκατ. έναντι του στόχου (9,534 δισ.). Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι είχε προβλεφθεί πίστωση ύψους 982 εκατ. ευρώ προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής, κατά το έτος 2019, των εφάπαξ χρηματικών ποσών του νόμου 4575/2018 σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των πληρωμών εντός του 2018 (στις πιστώσεις υπό κατανομή). Επισημαίνεται ότι οι πληρωμές που υλοποιήθηκαν τελικά ήταν ύψους 324 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 κατά 1,575 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων πληρωμών τόκων κατά 789 εκατ. και των πρόσθετων αποδοχών κατά 330 εκατ. (κυρίως οι πληρωμές των εφάπαξ χρηματικών ποσών του νόμου 4575/2018).

«Ψαλίδι» στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων

Μειωμένες κατά 110 εκατ. ευρώ ήταν οι δαπάνες του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κατά το πρώτο δίμηνο του έτους, με την κυβέρνηση να συνεχίζει την πρακτική αυτή με στόχο να εξοικονομήσει πόρους όπως έκανε τα προηγούμενα χρόνια.

Συγκεκριμένα:

• Το 2016 η κυβέρνηση έκοψε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων κατά 466 εκατ. ευρώ, για να χρηματοδοτήσει την καταβολή κοινωνικού μερίσματος ύψους 717 εκατ. ευρώ, μειώνοντας παράλληλα το αφορολόγητο όριο και την εισφορά αλληλεγγύης.

• Το 2017 το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων περιορίσθηκε κατά 800 εκατ. ευρώ, ωστόσο η κυβέρνηση επέλεξε να διανείμει κοινωνικό μέρισμα ύψους 775 εκατ. ευρώ, αφού προηγουμένως αυξήθηκαν εκ νέου οι έμμεσοι φόροι και καταργήθηκαν φοροαπαλλαγές.

• Το 2018 συνεχίσθηκε η παράδοση περικόπτοντας κατά 513 εκατ. ευρώ το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, προκειμένου να βρεθεί ο αναγκαίος δημοσιονομικός χώρος για την καταβολή 710 εκατ. ευρώ ως κοινωνικό μέρισμα.

• Για το 2019 έχει ήδη αποφασισθεί η περικοπή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κατά 550 εκατ. ευρώ.