Ελεγχοι της ΑΑΔΕ σε μεγάλες εταιρείες και εύπορους φορολογουμένους

Ελεγχοι της ΑΑΔΕ σε μεγάλες εταιρείες και εύπορους φορολογουμένους

2' 5" χρόνος ανάγνωσης

Μπαράζ φορολογικών ελέγχων σε εύπορους φορολογουμένους και μεγάλες επιχειρήσεις ξεκινάει η φορολογική διοίκηση, στοχεύοντας κυρίως σε υποθέσεις της τελευταίας 3ετίας-5ετίας οι οποίες έχουν αφενός μεγαλύτερο φορολογικό ενδιαφέρον, αφετέρου καλύτερες πιθανότητες να εισπραχθούν έσοδα εφόσον εντοπιστούν παραβάσεις. Με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, θα πρέπει οι ελεγκτικές υπηρεσίες να δώσουν έμφαση σε συγκεκριμένες υποθέσεις που προκύπτουν από εκθέσεις ερευνών, υποθέσεις με μεγάλες επιστροφές φόρου και ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Μάλιστα, όπως προκύπτει από την απόφαση, στους επόμενους μήνες θα διενεργηθούν από τις ελεγκτικές υπηρεσίες 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου. Ειδικότερα και όπως προκύπτει από την απόφαση του Γ. Πιτσιλή, το ενδιαφέρον των ελεγκτών θα επικεντρωθεί σε:

1. Υποθέσεις που αφορούν εκθέσεις έρευνας των Υπηρεσιών Διασφάλισης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ).

2. Υποθέσεις που αφορούν πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος.

3. Υποθέσεις που αφορούν επιστροφές φόρων.

4. Υποθέσεις που αφορούν έλεγχο βάσει δείγματος, δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής ΦΠΑ, καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς έλεγχο.

5. Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός προσδιορισμός φόρων και προστίμων κατά τη δημοσίευση της απόφασης.

6. Υποθέσεις για τις οποίες επίκειται η έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων και προσωρινού προσδιορισμού φόρου και προστίμου.

7. Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε εισαγγελικής ή δικαστικής αρχής και διατηρούνται στην ΑΑΔΕ.

8. Υποθέσεις των εφοριών και ΥΕΔΔΕ που αφορούν διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

9. Υποθέσεις που αφορούν διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), υποθέσεις πολυμερών (ταυτόχρονων) ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές αρχές, υποθέσεις διενέργειας ελέγχου στο πλαίσιο επανάληψης διαδικασίας καθώς και σε εκτέλεση προδικαστικής απόφασης, και υποθέσεις που αφορούν σε ανακλήσεις αδειών λειτουργίας γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

10. Υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής κατόπιν αιτήματος.

11. Υποθέσεις που εκπληρώνουν τους επιμέρους τιθέμενους επιχειρησιακούς στόχους ελέγχου ειδικών κατηγοριών φορολογουμένων.
Σημειώνεται ότι, με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ, οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα δώσουν έμφαση σε ελέγχους που σχετίζονται με τις απάτες που γίνονται στον ΦΠΑ. Στόχος είναι ο εντοπισμός εξαφανισμένων εμπόρων με στόχο την άμεση απενεργοποίηση του ενδοκοινοτικού ΑΦΜ τους, εμποδίζοντας την περαιτέρω δράση τους. Κατά το 2019 θα διενεργηθούν τουλάχιστον 120 έρευνες προσανατολισμένες στην απάτη ΦΠΑ.