ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πωλήσεις 5.000 ακινήτων ο στόχος των τραπεζών έως το 2021

Πωλήσεις 5.000 ακινήτων ο στόχος των τραπεζών έως το 2021

Εως και 5.000 ακίνητα εκτιμάται ότι θα πρέπει να «ξεφορτωθούν» οι τράπεζες τα προσεχή χρόνια, προκειμένου να καθαρίσουν τους ισολογισμούς τους από τα ακίνητα που συγκεντρώνουν μέσω πλειστηριασμών ή κατασχέσεων. Η απαλλαγή των τραπεζών από τον τεράστιο όγκο ακινήτων που έχουν στην κατοχή τους αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των πλάνων για τη μείωση των κόκκινων δανείων που έχουν υποβάλει στον SSM για την προσεχή τριετία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τράπεζες έχουν υποβάλει στις εποπτικές αρχές πλάνο σταδιακής απαλλαγής από τα ακίνητα αυτά, το οποίο προβλέπει ότι εντός της επόμενης τριετίας, δηλαδή έως το 2021, θα πρέπει να πουλήσουν περί τις 5.000 ακίνητα.

Οπως εξηγούν αρμόδια στελέχη, η διακράτηση αυτών των ακινήτων δεν είναι μόνο ασυμβίβαστη με το έργο των τραπεζών, που είναι η χρηματοδότηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Συνεπάγεται και υψηλότατο κόστος για τη νομιμοποίησή τους, στον βαθμό που στην πλειονότητά τους τα ακίνητα που αποκτώνται μέσω πλειστηριασμού δεν είναι «καθαρά», ενώ γενικώς η διακράτηση και η συντήρησή τους συνιστούν σημαντικό φορολογικό βάρος και δαπάνη.

Η διάθεσή τους θα γίνει μέσω πακέτων ακινήτων που οι τράπεζες ετοιμάζονται να βγάλουν προς πώληση, αλλά και μεμονωμένα, μέσω ειδικών ιστοσελίδων που η μία μετά την άλλη οι τράπεζες ετοιμάζουν προκειμένου να διαθέτουν αποτελεσματικότερα τα ακίνητα που βγαίνουν σε πλειστηριασμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eauction. Στόχος, να περιοριστεί το φαινόμενο του να αγοράζουν οι ίδιες οι τράπεζες τα ακίνητα που βγάζουν στον πλειστηριασμό.

Πωλήσεις 5.000 ακινήτων ο στόχος των τραπεζών έως το 2021-1

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υποδιοικητής της ΤτΕ Θεόδωρος Μητράκος στο 14ο Red Business Forum το 2018, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eauction πραγματοποιήθηκαν 14.900 πλειστηριασμοί συνολικής αξίας 4 δισ. ευρώ. Από αυτούς γόνιμοι ήταν περίπου το ένα τρίτο, και συγκεκριμένα 4.770 πλειστηριασμοί ακινήτων, εκ των οποίων οι μισοί αφορούσαν κατοικίες και οι άλλοι μισοί επαγγελματικά ακίνητα. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η αξία των ακινήτων που άλλαξαν χέρια μέσω πλειστηριασμών το 2018 ήταν περίπου 1 δισ. ευρώ και οι τράπεζες πλειοδότησαν για το 85% αυτών των πλειστηριασμών, αποκτώντας 4.050 ακίνητα. Εκτός των ακινήτων που απέκτησαν μέσω πλειστηριασμών, στους ισολογισμούς των τραπεζών έχουν περιέλθει και ακίνητα από κατασχέσεις.

Η καθαρή λογιστική αξία αυτών των ακινήτων ανήλθε στο τέλος του 2018 σε περίπου 1 δισ. ευρώ για τα επαγγελματικά ακίνητα και 570 εκατ. ευρώ για τις κατοικίες. Τέλος, οι τράπεζες διακρατούν στον ισολογισμό τους και επενδυτικά ακίνητα αξίας περίπου 3 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική αξία των ακινήτων που έχουν στην κατοχή τους στα περίπου 4,5 έως και 5 δισ. ευρώ.

Για το 2019 οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ανάλογο αριθμό πλειστηριασμών, δηλαδή περί τις 15.000. Ανασχετικό παράγοντα που ενδέχεται να μειώσει τον αριθμό των πλειστηριασμών που θα γίνουν φέτος αποτελεί η πρακτική αμφισβήτησης από την πλευρά του οφειλέτη της πρώτης τιμής εκκίνησης του πλειστηριασμού, δηλαδή της τιμής με βάση την οποία ξεκινάει η πλειοδοσία. Σύμφωνα με τις τράπεζες, αρκετοί οφειλέτες καταφεύγουν σε αυτή την πρακτική υποστηρίζοντας ότι η τιμή που προτείνει η τράπεζα είναι χαμηλή και δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική αξία του ακινήτου, στην προσπάθειά τους να αναβάλουν τον πλειστηριασμό.