ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδότηση δόσης στεγαστικού από 20% έως 50%

s22_0904stegastiko-daneio-epidotisi
akinita6

Επιδότηση δόσης στεγαστικού δανείου από 20% έως και 50%, ανάλογα με το είδος και το εισόδημα του νοικοκυριού, που θα ελέγχονται κάθε χρόνο, θα μπορεί να παίρνει από το Δημόσιο όποιος ρυθμίσει την οφειλή του για την πρώτη κατοικία του εξωδικαστικά ή δικαστικά με τον παλαιό νόμο Κατσέλη. Για τις οφειλές από επιχειρηματικά δάνεια η επιδότηση θα είναι οριζόντια και θα φθάνει το 30% για όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες των οφειλετών. Αυτό προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφηκε από τα υπουργεία Οικονομίας και Εργασίας σε εφαρμογή του νέου νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας και η οποία ορίζει τους όρους και τις αυστηρές διαδικασίες για την επιδότηση από την πλευρά του Δημοσίου της δόσης που θα προκύπτει μετά τη ρύθμιση της οφειλής που θα προτείνει η τράπεζα στον οφειλέτη.

Η επιδότηση θα δίνεται εφόσον ο οφειλέτης πληροί όλα τα κριτήρια που προβλέπει ο νόμος, δηλαδή την αξία της πρώτης κατοικίας, το ύψος της οφειλής, το ύψος της κινητής και ακίνητης περιουσίας και το ύψος του εισοδήματος που αποτελεί και τη βάση υπολογισμού της επιδότησης. Υπενθυμίζεται ότι για να κριθεί κάποιος επιλέξιμος και να μπορεί να ρυθμίσει την οφειλή, θα πρέπει το εισόδημά του να είναι έως 12.500 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για τη σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος έως τρία. Ετσι το ελάχιστο εισόδημα ξεκινάει από τις 12.500 ευρώ και φθάνει έως και τις 36.000 ευρώ για ζευγάρι με τρία παιδιά. Η επιδότηση του Δημοσίου θα γίνεται με βάση τέσσερις κλίμακες, 20%, 30%, 40% και 50% και θα εφαρμόζεται για κάθε εισοδηματική κατηγορία και είδος νοικοκυριού ξεχωριστά, αφού προηγουμένως το εισόδημα διαιρείται διά του 4, όσες δηλαδή και οι κλίμακες επιδότησης.

Επιδότηση δόσης στεγαστικού από 20% έως 50%-1

Οπως προβλέπει η σχετική υπουργική απόφαση, η επιδότηση θα εγκρίνεται ηλεκτρονικά –εντός 15 ημερών– μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Προστασίας Πρώτης Κατοικίας, στην οποία θα γίνεται και η αίτηση για τη ρύθμιση της οφειλής από την πλευρά του δικαιούχου. Θα πιστώνεται μέσω του μηχανισμού του Οργανισμού Προνοίας και θα δίνεται για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης (υπενθυμίζεται ότι μπορεί να φτάνει τα 25 χρόνια) και εφόσον καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης ο οφειλέτης παραμένει επιλέξιμος, δηλαδή πληροί όλα τα κριτήρια του νόμου, τα οποία θα επικαιροποιούνται και θα ελέγχονται κάθε χρόνο. Ο έλεγχος θα γίνεται μέσω της διασύνδεσης της πλατφόρμας με την ΑΑΔΕ, ενώ ο οφειλέτης έχει την υποχρέωση να δηλώσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κάθε μεταβολή των προϋποθέσεων βάσει των οποίων προκύπτει και η επιδότηση. Η επιδότηση δεν θα συμψηφίζεται με άλλη οφειλή, θα δίνεται σε μηνιαία βάση και συγκεκριμένα από την 1η έως τη 15η ημερολογιακή ημέρα και θα πιστώνεται σε λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος θα είναι ακατάσχετος. Η καταβολή της επιδότησης διακόπτεται σε περίπτωση που:

• Διαπιστωθεί ότι η αίτηση έχει εγκριθεί εκ παραδρομής ή αστοχίας, χωρίς δηλαδή να πληρούνται οι προϋποθέσεις.

• Θανάτου του δικαιούχου.

• Τρεις διαδοχικές εντολές πίστωσης στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου έχουν αποτύχει με υπαιτιότητα του οφειλέτη.

• Από τον ετήσιο επανέλεγχο διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησής της.

• Ο οφειλέτης καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που βαρύνει τον ίδιο και καταστεί υπερήμερος ως προς τις μηνιαίες καταβολές και το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση υπερβεί αθροιστικά την αξία τριών μηνιαίων δόσεων.

Υπενθυμίζεται ότι για την επιδότηση της πρώτης κατοικίας το Δημόσιο έχει προϋπολογίσει 150 εκατ. ευρώ για το 2019 και 200 εκατ. ευρώ για το 2020.