ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικές αυξήσεις στις συντάξεις χηρείας

05s10suntakseis10

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας προβλέπει, σύμφωνα με πληροφορίες, αναδρομικές αυξήσεις στις συντάξεις χηρείας που έχουν ήδη εκδοθεί με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου. Και αυτό, γιατί η αύξηση του ποσοστού από 50% σε 70%, που περιλαμβάνεται στις βασικές του ρυθμίσεις, θα ισχύσει τελικά από τις 13 Μαΐου του 2016. Αυτό στην πράξη οδηγεί στον επανυπολογισμό περίπου 40.000 συντάξεων που έχουν ήδη εκδοθεί, με βάση τον νέο προωθούμενο τρόπο. Σύμφωνα δε με τους ειδικούς, οι νέες αυτές συντάξεις αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 40%, ενώ κάποιοι δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν αναδρομικά ποσά ακόμη και για 35 μήνες.

Αναλυτικά, στην προωθούμενη διάταξη το ποσοστό 50% της νέας ή επανυπολογισμένης σύνταξης που δικαιούται ο χήρος ή η χήρα θα αυξηθεί στο 70%. Ετσι, για παράδειγμα, αν η σύνταξη του θανόντος ανέρχεται σε 850 ευρώ, η χήρα με το σημερινό σύστημα θα πρέπει να πάρει 425 ευρώ, ενώ με την προωθούμενη διάταξη το ποσό θα αυξηθεί στα 595 ευρώ. Εάν ο θάνατος έχει επέλθει πριν από 20 μήνες, τότε ο δικαιούχος θα πρέπει να λάβει και, αναδρομικά, ποσό ύψους 3.400 ευρώ.

Η δεύτερη «αλλαγή» αφορά το «πάγωμα» της διάταξης που ορίζει το ηλικιακό όριο των 55 ετών. Η προωθούμενη διάταξη αναμένεται να παραπέμπει την εφαρμογή των προβλέψεων για το ηλικιακό όριο των 55 ετών –κάτω του οποίου η σύνταξη χορηγείται μόνο για μία 3ετία– σε περιπτώσεις που ο θάνατος επέρχεται από το επόμενο έτος εκείνου κατά το οποίο το εθνικό ποσοστό ανεργίας είναι ίσο ή μικρότερο του μέσου όρου του ποσοστού ανεργίας της Ε.Ε. Αυτό σημαίνει πως το όριο των 55 ετών θα ενεργοποιηθεί για θανάτους που θα συμβούν μετά τη σύγκλιση του εθνικού ποσοστού ανεργίας με τον μέσο όρο του ποσοστού ανεργίας των κρατών-μελών της Ε.Ε.

Μια πιθανή «τρίτη» παρέμβαση αφορά την πρόβλεψη για μείωση στο 50% της σύνταξης χηρείας μετά την τριετία, σε περίπτωση που ο δικαιούχος εργάζεται, αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει άλλη σύνταξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσοστό θα παραμείνει στο νομοσχέδιο, όμως θα προβλέπεται προστατευτική ρήτρα, ώστε το ποσό της σύνταξης να μην πέφτει κάτω από το κατώτατο όριο που νομοθετήθηκε εκ των υστέρων, ήτοι τα 360-384 ευρώ.