ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φρένο» στη φυγή εργαζομένων από την Επιτροπή Εποπτείας Παιγνίων

«Φρένο» στη φυγή εργαζομένων από την Επιτροπή Εποπτείας Παιγνίων

Να ανακόψει την εκροή προσωπικού από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) επιχειρεί ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για την ίδρυση της ασιατικής τράπεζας υποδομών και επενδύσεων.

Με τη σχετική ρύθμιση, επιδιώκεται η στελέχωση της ΕΕΕΠ κατά παρέκκλιση των διαδικασιών του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν. 4440/2016). Επίσης δίνεται η δυνατότητα απόσπασης ή/και μετάταξης εργαζομένων στην ΕΕΕΠ κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης ρύθμισης με απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου υπουργού κατόπιν εισήγησης της ΕΕΕΠ. Η ρύθμιση ακόμη δίνει τη δυνατότητα παράτασης απόσπασης υπαλλήλων που κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 ήταν αποσπασμένοι στην ΕΕΕΠ και η απόσπασή τους λήγει εντός του έτους.

Η ρύθμιση στόχο έχει να απαλύνει τις πιεστικές ανάγκες της ΕΕΕΠ σε προσωπικό, ενόψει μάλιστα της αδειοδότησης του καζίνο στο Ελληνικό.

Παράλληλα, η ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να διευρύνει τις δραστηριότητές της, εφόσον ψηφιστεί το σχέδιο νόμου για τα τυχερά παίγνια Διαδικτύου που τώρα θέλει να φέρει η κυβέρνηση.

Παρά όμως το αυξημένο έργο της, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της ρύθμισης, η ΕΕΕΠ βρίσκεται εγκλωβισμένη σε χρονοβόρες διαδικασίες στελέχωσής της, οι οποίες, σε συνδυασμό με την έλλειψη οικονομικού κινήτρου για τους υπαλλήλους της, έχουν οδηγήσει την Αρχή σε οριακή κατάσταση λειτουργίας, με διαρκή εκροή προσωπικού και μηδενική εισροή προς αντικατάστασή του. Η ΕΕΕΠ είναι στελεχωμένη αποκλειστικά με υπαλλήλους αποσπασμένους από τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι οποίοι υπηρετούν σε αυτήν με παράταση του χρόνου απόσπασής τους. Ωστόσο, το προσωπικό φυλλορροεί, είτε γιατί βρίσκει καλύτερους όρους απασχόλησης σε άλλες θέσεις είτε επειδή λήγει ο χρόνος απόσπασης.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, από το 2015, οπότε και πραγματοποιήθηκαν οι τελευταίες αποσπάσεις στην Αρχή, έχουν αποχωρήσει συνολικά 61 υπάλληλοι και έχουν ενταχθεί στο δυναμικό της μόλις πέντε. Το σύνολο των αποσπασμένων υπαλλήλων σήμερα είναι 96, εκ των οποίων 49 στελεχώνουν τα κλιμάκια επιτόπιου ελέγχου των επιχειρήσεων καζίνο και 47 την κεντρική υπηρεσία.