ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η έκρηξη του τουρισμού δεν αρκεί για να μειωθεί δραστικά η ανεργία

Η έκρηξη του τουρισμού  δεν αρκεί για να μειωθεί  δραστικά η ανεργία

Σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα αυξήθηκε οριακά στο 18,5% του εργατικού δυναμικού (4.706,8 χιλ. άτομα) τον Ιανουάριο 2019 από το αναθεωρημένο προς τα πάνω 18,4% του Δεκεμβρίου 2018 (αρχική εκτίμηση στο 18,0%).

Οπως αναφέρει η Eurobank στο εβδομαδιαίο της δελτίο για την οικονομία, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, η πτώση του ποσοστού ανεργίας διαμορφώθηκε στις -2,0 ποσοστιαίες μονάδες (Π.Μ.). Ο εν λόγω ρυθμός μεταβολής είναι ταχύτερος –σε απόλυτα μεγέθη– από τον αντίστοιχο μέσον όρο των τελευταίων 59 μηνών (-1,7 Π.Μ.), δηλαδή της περιόδου που καταγράφεται συνεχής ετήσια μείωση του ποσοστού ανεργίας. Τέλος, σε σύγκριση με το ιστορικό υψηλό του 27,8% τον Σεπτέμβριο 2013, η συνολική συρρίκνωση του λόγου των ανέργων ως προς το εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα ανέρχεται στις -9,2 Π.Μ. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα ερμηνεύεται κυρίως από δύο παράγοντες. Αρχικά ήταν η επίδραση από τις μεταρρυθμίσεις στην εγχώρια αγορά εργασίας (μείωση του βαθμού δυσκαμψίας στη συγκεκριμένη αγορά), παράλληλα με την επιβράδυνση της ύφεσης και τη σταθεροποίηση της οικονομίας. Στη συνέχεια, τη σκυτάλη παρέλαβε η αύξηση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας συνοδευόμενη και από τις μεταρρυθμίσεις του παρελθόντος.

Τους τελευταίους 64 μήνες, ήτοι από το ιστορικό υψηλό του Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι σήμερα, η μέση μηνιαία μεταβολή του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα (-0,14 Π.Μ.) παρουσιάζει διακυμάνσεις από μήνα σε μήνα. Επί παραδείγματι, η μέση μηνιαία πτώση επιταχύνεται στο 2ο τρίμηνο και επιβραδύνεται σημαντικά από το τέλος του 3ου τρίμηνου και έπειτα (εξαίρεση αποτελεί ο μήνας Δεκέμβριος). Η προαναφερθείσα κυκλικότητα δύναται να συνδεθεί με την άνθηση που παρουσιάζει η τουριστική βιομηχανία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, η τουριστική βιομηχανία καταλαμβάνει την 1η θέση στη συνολική αύξηση της απασχόλησης τα τελευταία 5 χρόνια (2013-2015).

Ωστόσο, όπως αποδεικνύεται από τις παραπάνω παρατηρήσεις, η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή της απασχόλησης στην τουριστική βιομηχανία στην Ελλάδα βαίνει μειούμενη (μείωση του αριθμητή και αύξηση του παρονομαστή). Συνεπώς, η περαιτέρω πτώση της ανεργίας προϋποθέτει την ενίσχυση της απασχόλησης και σε άλλους κλάδους εκτός του τουρισμού.