ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα παράδοξα του ν. Κατρούγκαλου για τα στελέχη επιχειρήσεων

Τα παράδοξα του ν. Κατρούγκαλου για τα στελέχη επιχειρήσεων

Μπροστά σε ακόμη ένα… ασφαλιστικό παράδοξο βρίσκονται τους τελευταίους μήνες χιλιάδες ασφαλισμένοι, που εκτός από τη μισθωτή απασχόληση μετέχουν παράλληλα, χωρίς αμοιβή, είτε ως διαχειριστές σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ) είτε ως μέλη σε διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων. Ενώ στις σχετικές εγκυκλίους ορίζεται ρητά ότι, εφόσον δεν υπάρχει αμοιβή, ο ασφαλισμένος δεν καταβάλλει εισφορές, στα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ τούς χρεώνεται εισφορά επί πλασματικού εισοδήματος. Στην πράξη, οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι με παράλληλη ασφάλιση καλούνται να καταβάλουν για τη δεύτερη αυτή ενασχόληση ως μη μισθωτοί, για την οποία βέβαια δεν αμείβονται, μόνο την εισφορά υπέρ ανεργίας του πρώην ΟΑΕΕ, ήτοι 10 ευρώ τον μήνα. Αυτά κατέβαλαν τον προηγούμενο χρόνο προς τον ΕΦΚΑ. Ομως, πλέον, τα Ταμείο αθροίζει τα χρήματα αυτά και επιβάλλει νέες εισφορές 20,28% επί συνολικού ποσού 120 ευρώ (10 ευρώ x 12 μήνες). Με τον τρόπο αυτό, και με το πέρασμα των ετών, οι ασφαλισμένοι αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με υποχρεώσεις σημαντικά αυξημένες, επί μη πραγματικού όμως εισοδήματος. Στην πράξη, καταρρίπτεται ένα από τα βασικά επιχειρήματα του ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου, ότι οι εισφορές στους μη μισθωτούς θα είναι πλέον πραγματικές και όχι επί τεκμαρτών – πλασματικών εισοδημάτων.

Οπως εξηγεί στην «Κ» ο φοροτεχνικός – λογιστής Νίκος Φραγκιαδάκης, από 1/1/2018 έχει αλλάξει ο τρόπος διαμόρφωσης της βάσης υπολογισμού των εισφορών και πλέον στο καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα προστίθενται και οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Μάλιστα, επισημαίνει πως ως καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές νοούνται εκείνες που προέκυψαν μετά την εκκαθάριση, ασχέτως εάν έχουν καταβληθεί ή οφείλονται.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις για την παράλληλη ασφάλιση, ασφαλισμένος ο οποίος έχει εισόδημα από μισθωτή εργασία το οποίο υπερβαίνει την κατώτατη βάση υπολογισμού εισφορών (πλέον έχουν οριστεί τα 650 ευρώ που αντιστοιχούν στον νέο κατώτατο μισθό) και παράλληλα έχει ατομική επιχείρηση ή συμμετέχει σε εταιρεία χωρίς να προκύπτει εισόδημα, τότε για τη δεύτερη ασφάλιση (τ. ΟΑΕΕ) είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει μόνο τα 10 ευρώ μηνιαίως υπέρ ΟΑΕΔ, ήτοι 120 ευρώ ανά έτος.

Σε αυτήν την περίπτωση, επισημαίνει ο κ. Φραγκιαδάκης, η βάση υπολογισμού των εισφορών ή αλλιώς το ασφαλιστέο εισόδημα προκύπτει από το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, εφόσον προστεθούν και οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Στην περίπτωσή μας δηλαδή, 120 ευρώ (0 εισόδημα + 120 ευρώ εισφορές).

Αρα λοιπόν, για τον εν λόγω ασφαλισμένο θα υπολογιστούν εισφορές πάνω στα 120 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 24,34 ευρώ. Σε αυτές, θα πρέπει να προστεθούν επιπλέον 120 ευρώ που θα καταβληθούν υπέρ ΟΑΕΔ. Συνεπώς, οι εισφορές θα ανέλθουν σε 144,34 ευρώ (24,34 + 120).

Το επόμενο έτος και εφόσον δεν προκύπτει εισόδημα από την επιχειρηματική δραστηριότητα, το ασφαλιστέο εισόδημα θα είναι 144,34, επί του οποίου θα υπολογιστούν εισφορές της τάξης των 29,28 ευρώ (144,34 ευρώ x 20,28%). Και αυτή τη χρονιά βέβαια θα πρέπει να προστεθούν οι εισφορές 120 ευρώ που θα καταβληθούν στον ΟΑΕΔ υπέρ ανεργίας.

Συνεπώς, ο ασφαλισμένος θα κληθεί να καταβάλει στον ΕΦΚΑ εισφορές της τάξης των 149,48 ευρώ, χωρίς να έχει βέβαια κανένα εισόδημα…

Εάν λοιπόν συνεχιστεί η ίδια κατάσταση για χρόνια, τότε εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς πως ο ασφαλισμένος θα κληθεί να πληρώνει όλο και αυξανόμενες εισφορές πάνω σε ένα πλασματικό εισόδημα. Κι όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο κ. Φραγκιαδάκης, με τις «αστοχίες» αυτές καταρρίπτεται η λογική του νόμου Κατρούγκαλου, καθώς το μεγαλύτερο επιχείρημα του νομοθέτη για να πείσει ότι ο ν. 4387/2016 είναι δίκαιος ήταν ότι οι εισφορές υπολογίζονται πλέον στα πραγματικά εισοδήματα των μη μισθωτών και όχι σε πλασματικά…

Ερχονται σημαντικές αυξήσεις στις συντάξεις χηρείας

Διπλές αυξήσεις, χωρίς όμως αναδρομικά, αναμένεται να λάβουν χιλιάδες δικαιούχοι συντάξεων θανάτου, με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου-σκούπα του υπουργείου Εργασίας που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή.

Μεταξύ των διατάξεων που προωθούνται για τις συντάξεις χηρείας, περιλαμβάνονται τα εξής:

• Καταργείται το ηλικιακό όριο των 55 ετών. Οι συντάξεις λόγω θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου καταβάλλονται στους επιζώντες συζύγους ανεξάρτητα από την ηλικία τους, ακόμα και μετά την παρέλευση τριετίας.

• Αυξάνεται το δικαιούμενο ποσοστό  από 50% σε 70%. Η αύξηση αφορά όλες τις συντάξεις που εκδόθηκαν με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου. Δεν προβλέπεται όμως η καταβολή αναδρομικών ποσών.

• Διατηρείται η σύνταξη λόγω θανάτου που δικαιούνται τα άγαμα παιδιά μέχρι την ηλικία των 24 ετών ανεξάρτητα από το αν σπουδάζουν ή όχι.

• Μετά την πάροδο της τριετίας, αν ο επιζών εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, καταβάλλεται, αναλόγως της χρονικής διάρκειας της εργασίας ή αυτοαπασχόλησης, το 50% της σύνταξης, η οποία όμως δεν μπορεί να υπολείπεται από τα κατώτατο όρια των 360-384 ευρώ.

• Προβλέπεται, τέλος, ότι σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου μετά τις 13 Μαΐου 2016, η σύνταξη  επανυπολογίζεται και αποδίδεται στον επιζώντα σύζυγο  το ποσοστό που δικαιούται χωρίς προσωπική διαφορά.