ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεγάλη η υστέρηση της Ελλάδας στην τηλεργασία

megali-i-ysterisi-tis-elladas-stin-tilergasia-2314273

Αύξηση της παραγωγικότητας έως και 50% καθώς και μείωση των λειτουργικών εξόδων για τις επιχειρήσεις, αλλά και βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για τους εργαζομένους, μπορεί να επιφέρει η τηλεργασία, μια μορφή εργασίας που στην Ελλάδα δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη.

Από το σύνολο των εργαζομένων, μόλις το 5% αυτών είναι τακτικά τηλεργαζόμενοι, με αποτέλεσμα η χώρα μας να κατατάσσεται στη 18η θέση της Ευρώπης των «28».

Ο ΣΕΒ στο μηνιαίο δελτίο του επιλέγει να αναφερθεί στην τηλεργασία, εκτιμώντας ότι οι αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται και παρέχεται πλέον η εργασία αποτελούν σημαντική παράμετρο του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Οσο για τη σχετική ελληνική υστέρηση, ο Σύνδεσμος εκτιμά πως συνδέεται με τη διαχρονική δυσκολία προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες λόγω τεχνολογικών αλλαγών ή νέων τάσεων οργάνωσης της εργασίας.

Η ενίσχυση της τηλεργασίας αποτελεί άλλωστε σημαντικό παράγοντα για την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, που στη χώρα μας σημείωσε πτώση κατά 12% τα χρόνια της κρίσης.

Η υψηλότερη διείσδυση της τηλεργασίας εμφανίζεται σε κλάδους και επιχειρήσεις έντασης γνώσης, όπως οι κλάδοι των τεχνολογιών πληροφορικής, υγείας και logistics. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας, άλλωστε, επηρεάζει τόσο τα σύγχρονα επαγγέλματα όπως είναι οι προγραμματιστές/αναλυτές, οι τεχνικοί επιτήρησης δικτύων, οι τεχνικοί εξυπηρέτησης πελατών, οι απασχολούμενοι στην προώθηση πωλήσεων και στο διαδικτυακό marketing, όσο και τις πιο παραδοσιακές δραστηριότητες, όπως τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τη λήψη παραγγελιών, τη γραμματειακή υποστήριξη, τις μεταφράσεις και την εν γένει καταχώριση ή επεξεργασία δεδομένων.

Στην Ελλάδα, το θεσμικό πλαίσιο ακολουθεί εν πολλοίς τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κρίνεται από τον ΣΕΒ σε γενικές γραμμές ικανοποιητικό, ωστόσο σημειώνει πως υπάρχουν επιμέρους προβλήματα, κυρίως λόγω της πολυπλοκότητας και της ακαμψίας του ισχύοντος εργατικού και φορολογικού δικαίου.

Για παράδειγμα, ενώ οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την κάλυψη του κόστους που προκαλείται από την παροχή της τηλεργασίας και ειδικότερα των τηλεπικοινωνιών, οι αυστηροί περιορισμοί που διέπουν τις μη μισθολογικές παροχές δεν διευκολύνουν την επιχείρηση να καλύψει το κόστος, χωρίς να κληθεί ο εργαζόμενος να καταβάλει επιπλέον φόρο για πληρωμές που ουσιαστικά ανήκουν στις παραγωγικές δαπάνες της επιχείρησης. Αντίστοιχα, ενώ η μερική τηλεργασία δεν απαγορεύεται από το θεσμικό πλαίσιο, είναι δύσκολο να συνδυαστεί στην πράξη με κανονική εργασία σε ημερήσιο πρόγραμμα.