ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση συντάξεων χηρείας με κόστος 348 εκατ. έως το 2023

Αύξηση συντάξεων χηρείας με κόστος 348 εκατ. έως το 2023

Δυσκολότερες απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα αλλά και διευκολύνσεις προσλήψεων στο Δημόσιο περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που εκτός από τις ρυθμίσεις οφειλών αυξάνει τις συντάξεις χηρείας, εισάγει τη ρήτρα του «βάσιμου λόγου» απόλυσης και βελτιώνει το καθεστώς συνταξιοδότησης με βαρέα και ανθυγιεινά για τους παλαιούς ασφαλισμένους.

Η… ολική ανατροπή του νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας οδηγεί σε αύξηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 348 εκατ. ευρώ σωρευτικά έως το 2023. Μόνο για το τρέχον έτος, το κόστος των αλλαγών που αναμένεται να δώσει ανάσα σε χιλιάδες δικαιούχους εκτιμάται σε 80 εκατ. ευρώ καθώς καταργείται το ηλικιακό όριο των 55 ετών και οι συντάξεις χηρείας θα καταβάλλονται στους επιζώντες συζύγους ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Ταυτόχρονα, προωθείται διπλή αύξηση για τις ήδη εκδοθείσες συντάξεις χηρείας που έχουν υπολογιστεί με τον νόμο Κατρούγκαλου, όπως και για όλες τις νέες. Θα δίνεται πλέον (από την ψήφιση του νόμου) το 70% της σύνταξης του θανόντα αντί για το 50%, ενώ καταργείται και το «ψαλίδι» που επιβάλλονταν με τον επανυπολογισμό της σύνταξης του θανόντα.

Με την προωθούμενη διάταξη για τις απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα, η καταγγελία της εργασιακής σχέσης θα θεωρείται έγκυρη μόνον αν οφείλεται σε βάσιμο λόγο. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, δε, το βάρος επίκλησης και απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων έγκυρης καταγγελίας φέρει ο εργοδότης.

Στον αντίποδα, προβλέπονται ευνοϊκές διατάξεις για προσλήψεις ατόμων με αναπηρία ή άλλων ειδικών κατηγοριών, σε δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) που προσλαμβάνουν προσωπικό μέσω του ΑΣΕΠ. Βάσει του νομοσχεδίου, υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν πρόσωπα προστατευόμενα σε εγκεκριμένες θέσεις που αντιστοιχούν στο 5% του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα.

Επίσης, προβλέπεται η επιπλέον μοριοδότηση των προσώπων ειδικών κατηγοριών από τον ΟΑΕΔ, παρατείνεται ο χρόνος των συμβάσεων στο προσωπικό καθαριότητας στον Οργανισμό έως και την 28η Ιουνίου 2019 (αντί της 31ης Μαΐου 2019), ενώ συστήνονται επιπλέον 52 οργανικές θέσεις σε κέντρα κοινωνικής πρόνοιας που εποπτεύονται από το υπουργείο Εργασίας. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα επικουρικού προσωπικού σε κέντρα κοινωνικής πρόνοιας για την κάλυψη αναγκών.

Παράλληλα, παρέχονται 20 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στους φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Τέλος, η διάταξη για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα επιμηκύνει για τους παλαιούς ασφαλισμένους (για πρώτη φορά πριν από το 1993) από 13 σε 17 χρόνια το διάστημα εντός του οποίου θα πρέπει οι ασφαλισμένοι να έχουν συμπληρώσει τα 1.000 εκ των 3.600 απαιτούμενων ενσήμων ΒΑΕ σε συνολικό χρόνο ασφάλισης 4.500 ημερών. Ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα συγκέντρωσης των απαιτούμενων προϋποθέσεων σε ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα μέχρι και την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης.