ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατάθεση Μυτιληναίου και Ζερβού για την υπόθεση της Αλουμίνιον

Για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και για αυτό της
απιστίας, κλήθηκαν και έδωσαν εξηγήσεις στον οικονομικό εισαγγελέα,
Σπύρο Μουζακίτη, ο επιχειρηματίας Ε. Μυτιληναίος, επικεφαλής του
ομίλου Μυτιληναίος και ο πρόεδρος της ΔΕΗ, Αρθούρος Ζερβός,
αντίστοιχα, μετά την έρευνα που διατάχθηκε, λόγω καταγγελιών και
δημοσιευμάτων, ότι η Αλουμίνιον, συμφερόντων του Ομίλου
Μυτιληναίου, οφείλει στη ΔΕΗ και τη ΔΕΠΑ περίπου 82.000.000
ευρώ.

Η ΔΕΗ, σύμφωνα με την Αλουμίνιον, είχε προχωρήσει σε υπέρογκη
τιμολόγηση ρεύματος και το θέμα βρίσκεται στη διαιτησία με την
σύμφωνη γνώμη της Επιχείρησης. Από την πλευρά της η εταιρία έχει
ζητήσει από τη ΡΑΕ να καθορίσει μία προσωρινή τιμή ρεύματος μέχρι
να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαιτησίας.

Οι συνολικές οφειλές του Δημοσίου προς τον Όμιλο συμφερόντων του κ.
Μυτιληναίου ανέρχονται στο ποσό των 216,55 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με
παλαιότερη ανακοίνωση του ίδιου.

Οι εισαγγελείς Γρ. Πεπόνης και Σπ. Μουζακίτης, μετά την ολοκλήρωση
της προκαταρκτικής εξέτασης, θα αξιολογήσουν τα στοιχεία της
δικογραφίας και θα αποφασίσουν εάν η υπόθεση θα τεθεί στο αρχείο,
όπως είχε συμβεί παλαιότερα σε αντίστοιχη έρευνα, ή θα ασκηθεί
ποινική δίωξη.


Πηγή: ΑΜΠΕ